Cenniki

 BILET JEDNORAZOWY NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
DNI
daysDAYSdays
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDING FULL HOUR
Normalny / NormalUlgowy* / ReducedNormalny / NormalUlgowy* / Reduced
Pon. – Pt / Mon - Fri6:00 - 17:0027,00 zł18,00 zł0,45 zł0,30 zł
Pon. – Pt / Mon - Fri17:00 - 22:0030,00 zł24,00 zł0,50 zł0,40 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:0030,00 zł24,00 zł0,50 zł0,40 zł

 

 BILET JEDNORAZOWY INSTRUKTOR NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
RODZAJ BILETU
TYPE OF TICKET
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDEING FULL HOUR
InstruktorPon. – Pt / Mon - Fri6:00 - 17:0048,00 zł0,80 zł
InstruktorPon. – Pt / Mon - Fri17:00 - 22:0054,00 zł0,90 zł
InstruktorSb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:0054,00 zł0,90 zł

  

 BILET JEDNORAZOWY NA GODZINĘ (PRACOWNICZE I STUDENCKIE WUM)
 SINGLE TICKET PER HOUR (EMPOLYEES AND STUDENTS OF WUM)
DNI
daysDAYSdays
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDING FULL HOUR

Pracownik

EMPLOYEE

Student

STUDENT

Pracownik

EMPLOYEE

Student

STUDENT

Pon. – Pt / Mon - Fri6:00 - 17:0015,00 zł12,00 zł0,25 zł0,20 zł
Pon. – Pt / Mon - Fri17:00 - 22:0018,00 zł15,00 zł0,30 zł0,25 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:0018,00 zł15,00 zł0,30 zł0,25 zł

 KARTY ABONAMENTOWE - 10% ZNIŻKI
 SUBSCRIPSION CARDS 10% DISCOUNT
CENA (PO RABACIE)
PRICE (AFTER DISCOUNT)
WARTOŚĆ KARTY
VALUE OF THE CARD
WAŻNOŚĆ WARTOŚCI KARTY
THE VALIDITY OF THE CARD
90 zł100 zł6 miesięcy
225 zł250 zł6 miesięcy
450 zł500 zł12 miesięcy
675 zł750 zł12 miesięcy
900zł1 000 zł12 miesięcy


OD WARTOŚCI KARTY POBIERANA JEST OPŁATA MINUTOWA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BILETU, DNIA I GODZINY POBYTU.

CARDS ARE CHARGED PER MINUTE DEPENDING ON THE TYPE OF TICKET, DATE AND TIME OF STAY.

 

 KOSZT POBYTU ZA JEDNĄ MINUTĘ DLA POSIADACZY KART ABONAMENTOWYCH
 COST PER MINUTE FOR SUBSCRIPTION CARD HOLDERS
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
NORMALNY
NORMAL
ULGOWY*
REDUCED
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:000,45 zł0,30zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:000,50 zł0,40 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:000,50 zł0,40 zł

 

 DODATKOWE USŁUG
 ADDITIONAL SERVICES
Jednorazowe wypożyczenie ręcznika / One-off towel rental10 zł
Miesięczna opłata za szafkę depozytową /Month deposit locker fee100 zł


Kara za zgubienie transpondera / fine for the loss of a transponder – 100
Kara za zgubienie ręcznika / fine for the loss of a towel – 50

Kara za zgubienie klucza od depozytu/fine for the loss of key deposit locker- 20

Opłata za garaż / garage fee – 6 zł za godzinę/ per hour
 

 WYNAJEM TORU BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:00230 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:00280 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:00280 zł

 

 WYNAJEM TORU ROZGRZEWKOWEGO (25M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE 25 METER POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:00180 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:00230 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:00230 zł

 

 WYNAJEM CAŁEGO BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:002 000 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:002 500 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:002 500 zł

 

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – za okazaniem ważnej legitymacji.

WYNAJEM CAŁODNIOWY DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO PODLEGA INDYWIDUALNYM NEGOCJACJOM Z DZIAŁEM MARKETINGU I SPRZEDAŻY.

DAILY RENTAL OF THE SPORTS & REHABILITATION CENTER AVAILABLE SPACE SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION WITH THE MARKETING AND SALES DEPARTMENT.

KONTAKT / CONTACT: csr@wum.edu.pl  TEL. 22-116-63-02
 

csr.wum.edu.pl

Cena wynajmu Hali sportowej za godzinę:

Jeden sektor - 195 zł
Dwa sektory - 325 zł
Cała hala - 455 zł

Hala może również służyć jako miejsc do organizowania rożnego rodzaju eventów sportowych jak i komercyjnych, po indywidualnych negocjacjach z działem marketingu i sprzedaży zostaje ustalona cena najmu.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

 CENNIK WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ZA GODZINĘ
JEDEN SEKTOR 195 ZŁ/BRUTTO
DWA SEKTORY 325 ZŁ/BRUTTO
CAŁA HALA 455 ZŁ/BRUTTO

CENNIK JEDNORAZOWEGO NAJMU SALI TANECZNEJ
1 H 140,00 ZŁ/BRUTTO

CENNIK JEDNORAZOWEGO NAJMU SALI SZTUK WALKI
1 H 140,00 ZŁ/BRUTTO

 

CENNIK NAJMU GABINETU MASAŻU NA GODZINĘ
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDEING FULL HOUR
Pon. - Nd / Mon - Sun6:00 - 22:0030,00 zł0,50 zł

Gabinet masażu może zostać wynajęty jedynie osobom, które uzyskały pisemną zgodę Kierownika Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z kompletem dokumentów poświadczających kompetencje zawodowe w zakresie fizjoterapii i masażu oraz aktualną polisę OC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wynajmu gabinetu masażu prosimy o kontakt: 22 116 63 16. 

CENNIK PARKINGÓW CSR WUM
PARKING NAZIEMNY PARKING PODZIEMNY
CENNIK DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- Klienci pływalni, wchodzący na bilet jednorazowy jak również na podstawie basenowej karty abonanamentowej, zwolnieni są z opłaty za pierwsze 2 godziny korzystania z parkingu, co wymaga potwierdzenia przez pracownika Kasy CSR WUM oraz wczytania biletu Klienta do systemu.

W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Klient jest zobowiązany dopłacić 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. 

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto.

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 6,00 brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 350,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za wydanie duplikatu identyfikatora wynosi 20,00 zł brutto.

Cennik dla pracowników CSR WUM *)

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 4,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 15,00 zł brutto,

- wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 60,00 zł brutto,

- wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 720,00 zł brutto.

- dla pracowników z tych jednostek wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 180,00 zł brutto (=2160 zł brutto rocznie)

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.

*) pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc parkingowych mają pracownicy CSR WUM, nauczyciele akademiccy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, Zakładu Podstaw Fizjoterapii WUM oraz dziekanatu WNOZ.

Koszt najmu : 250,00 zł brutto /1h.

CENNIK MIESIĘCZNEGO NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
ULOTKI NA KASACH/PLAKAT A4 150,00 ZŁ/BRUTTO

ROLL-UP
NA TERENIE OBIEKTU

615,00 ZŁ/BRUTTO

WYŚWIETLANIE NA
MONITORACH W HOLU GŁÓWNYM
10 SEC RAZ NA 3 MINUTY

1500,00 ZŁ/BRUTTO

WYŚWIETLANIE NA
DUŻYM TELEBIMIE NA PŁYWALNI
10 SEC RAZ NA 3 MINUTY

3075,00 ZŁ/BRUTTO