Dydaktyka

Zakład Rehabilitacji prowadzi zajęcia dydaktyczne dla następujących lat studiów kierunku fizjoterapia:
 

  •     I rok studia licencjackie – 395 h
  •     II rok studia licencjackie – 255 h
  •     III rok studia licencjackie – 135 h
  •     I rok studia magisterskie – 235 h
  •     II rok studia magisterskie – 45 h

    oraz dla III roku kierunku stomatologia – 15 h.