Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego prowadzi zajęcia dydaktyczne z propedeutyki fizjoterapii na wszystkich latach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. W Zakładzie odbywają się również zajęcia z fizjoterapii ogólnej dla studentów I Wydziału Lekarskiego, kierunek Stomatologia, a także zajecia z przedmiotu Rehabilitacja dla studentów II roku English Dentistry Division.

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Zakładzie są promotorami oraz recenzentami prac licencjackich i magisterskich kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo.