PRACE ORYGINALNE

Rok 2015

 1. Biernat E, Boguszewski D. The level of physical activity of the working inhabitants of Warsaw practising martial arts and combat sports. Archives of Budo, 2015, 11, 67-72. IF=1,238
 2. Boguszewski D, Buda M, Adamczyk JG, Boguszewska K, Obszyńska-Litwiniec ABiałoszewski D. Chronic pain in the musculoskeletal system among judo athletes. Journal of Combat Sports and Martial Arts , 2014, 5(2): 77-82. DOI: 10.5604/20815735.1141980
 3. Boguszewski D, Szkoda S, Adamczyk JGBiałoszewski D. Sports massage therapy on the reduction of delayed onset muscle soreness of the quadriceps femoris. Human Movement, 2014, 15(4): 234-237. DOI: 10.1515/humo-2015-0017
 4. Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JGBiałoszewski D. The application of self-massage in supporting of warm-up. Complementary and Alternative Medicine in Science, 2014, 2(1), 7-11.
 5. Boguszewski D, Tomaszewska I, Adamczyk JGBiałoszewski D. Evaluation of effectiveness of kinesiotaping in supporting of rehabilitation of patients after meniscus injury. Preliminary report. Asian Journal of Medical Sciences, 2015, 6(4), 61-66. DOI: 10.3126/ajms.v6i4.11809
 6. Boguszewski DAdamczyk JG, Kerbaum K, Antoniak B, Obszyńska-Litwiniec ABiałoszewski D. Susceptibility to injury during falls in women practising combat sports and martial arts. Polish Journal of Sport and Tourism, 2015, 22, 15-24.
 7. Boguszewski DAdamczyk JG, Andersz N, Mrozek N, Piejko K, Janicka M, Białoszewski D. Impact of classical massage on temperature, strength and flexibility of upper limbs muscles in healthy men. Trends in Sport Sciences, 2015, 22(2), 71-75.
 8. Brzuskiewicz-Kuźmicka G, Kuźmicki S, Śliwiński Z, Kłoda M, Sobstel M, Kuźmicka A. Dynamika powrotu utraconych funkcji  u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych. Fizjoterapia Polska  2014, 3 (14): 66-73.
 9. Słupik A, Kowalski M, Białoszewski D. Zastosowanie własnej skali oceny sprawności sensomotorycznej u pacjentów z gonartrozą i po  endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2015;13(2): 95-103.
 10. Słupik AMosiołek A, Ruszczak A, Kruszyński M, Babecki R, Polak Ł, Białoszewski D. Analiza przydatności testów ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym w ocenie koordynacji wzrokowo-ruchowej u osób zdrowych. Medycyna Sportowa. Polish J Sport Med 2015; 31(1): 19-24.
 11. Kasperska K, Białoszewski D, Demich E. Czy nauka na błędach jest skuteczna? Opinia studentów Fizjoterapii, w aspekcie oceny efektywności sposobów nowoczesnego ich kształcenia.  Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2015;  Vol. XLVII, 1: 23- 27.
 12. Kasperska K, Białoszewski D. Wybór kierunku studiów a ocena osobowości studentów Fizjoterapii WUM Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2015;  Vol. XLVII, 2: 25- 30.

 

Rok 2014

 1. Adamczyk JG, Boguszewski D, Siewierski M. Thermographic evaluation of lactate level in capillary blood during post-exercise recovery. Kinesiology, 2014, 46(2), 44-52. IF=0,585
 2. Boguszewski D. Offensive activity as an element of the evaluation of struggle dynamics of judo contestants.Archives of Budo, 2014, 10, 101-106. IF=1,238
 3. Adamczyk JG, Mastej M, Boguszewski D, Białoszewski D. Usage of thermography as indirect non-invasive method of evaluation of physical efficiency. Pilot study. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2014, vol. 3, 90-95.
 4. Andersz N, Boguszewski D. Dependence between the level of motivation and the assessment of rehabilitation efficiency and sports-activity after the injury at basketball and handball players. LASE Journal of Sport Science, 2014, 5(1), 37-47.
 5. Boguszewski D, Adamczyk JG, Boguszewska K, Siewierski M, Błach W, Białoszewski D. The attractiveness of judo contests as a sports entertainment. Archives of Budo. Science of Martial Arts and Extreme Sports, 2014, 10, 31-38.
 6. Boguszewski D, Adamczyk JG, Kowalska S, Sado-Drapała J, Lewandowska M, Białoszewski D. The evaluation of health-related behaviours between the physically active and non-active women. Zdrowie Publiczne. Polish Journal of Public Health, 2014, 124(1): 10-13.
 7. Boguszewski D, Adamczyk JG, Suchcicka B, Słyk E, Białoszewski D. The estimation of health-related behaviors of men practicing aikido and capoeira. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 2014, 14(2), 41-46.
 8. Boguszewski DAdamczyk JG, Urbańska N, Mrozek N, Piejko K, Janicka M, Białoszewski D. Using thermal imaging to assess the effect of classical massage on selected physiological parameters of upper limbs. Biomedical Human Kinetics, 2014, 6, 146-150.
 9. Boguszewski D, Andersz N, Janicka M, Mrozek N, Nowakowski P, Adamczyk JG, Białoszewski D. Assessment of health-related behaviors of women and men practicing basketball. Journal of Health Sciences, 2014; 4(5): 41-46.
 10. Boguszewski D, Buda M, Adamczyk JG, Boguszewska K, Obszyńska-Litwiniec ABiałoszewski D. Chronic pain in the musculoskeletal system among judo athletes. Journal of Combat Sports and Martial Arts , 2014, 5(2): 77-82. DOI: 10.5604/20815735.1141980
 11. Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JG, Białoszewski D. Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2014, vol.10, 67-71.
 12. Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JGBiałoszewski D. The application of self-massage in supporting of warm-up. Complementary and Alternative Medicine in Science, 2014, 2(1), 7-11.
 13. Boguszewski D, Sałata D, Adamczyk JG, Białoszewski D. Ocena skuteczności ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w minimalizacji bólu lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2014, 2, 152-161.
 14. Boguszewski D, Szkoda S, Adamczyk JGBiałoszewski D. Sports massage therapy on the reduction of delayed onset muscle soreness of the quadriceps femoris. Human Movement, 2014, 15(4): 234-237. DOI: 10.1515/humo-2015-0017
 15. Boguszewski D. Dynamics of judo contests performed by top world judokas in the years 2008-2012. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2014, 5(1), 31-35.
 16. Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Kuźmicki S, Śliwiński Z, Kłoda M, Sobstel M, Kuźmicka A. Dynamika powrotu utraconych funkcji  u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych. Fizjoterapia Polska  2014, 3 (14): 66-73.
 17. Słupik A, Kowalski M, Białoszewski D. Przydatność zmodyfikowanej skali Staffelstein-Score w ocenie czynnościowej pacjentów poddawanych aloplastykom stawu kolanowego; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2014; 16 (1): 17-31.
 18. Kłoda MGrzegorzewska J. Wady stóp u dzieci. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014, (3): 39-41.
 19. Kłoda M, Grzegorzewska J, Sawicki K. Aktywność fizyczna jako prewencja choroby Alzheimera. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014 (9): 36-39.

 

Rok 2013

 1. Chwyczko T, Dąbrowski R, Maciąg A, Sterliński M, Smolis-Bąk E, Borowiec A, Kowalik I, Łabęcka A, Jankowska A, Kośmicki M, Janas J, Pytkowski M, Szwed H. Potential Prevention of Pacing-Induced Heart Failure Using Simple Pacemaker Programming Algorithm. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 2013, 18(4): 369-378. IF=1,084
 2. Adamczyk JG, Cabak A, Miśkiewicz A, Boguszewski DBiałoszewski D. The effectiveness of hatha yoga exercises in pain ailment alleviation in patients with low back pain syndrome. Medycyna Sportowa. Polish Journal of Sports Medicine, 2013, 29(1), 17-26.
 3. Adamczyk JG, Hołuń M, Boguszewski D, Siewierski M. Evaluation of the Effectiveness of Hand Grip Strength Training Using a Device Powerball, Journal of Health Sciences, 2013, 3(6), 35-44.
 4. Adamczyk JG, Leszczyński W, Boguszewski D. Poziom sprawności specjalnej mężczyzn uprawiających sporty walki. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, nr 9, 2013, 12-15.
 5. Adamczyk JGSłupik ABoguszewski DBiałoszewski DOchal A. Оценка эффективности разминки использованием с плиометрических упражнений и упражнений с прогрессивным  сопротивлениeм  нa выбранные биомеханические и физиологические параметры нижних конечностей. (Estimation of Efficiency of Warm-up Using Plyometric and Progressive Resistance Exercises on Selected Biomechanical and Physiological Parameters of Lower Limbs). Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, 2013, 4, 94-99.
 6. Andersz N, Boguszewski D. Zastosowanie i skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej zawodników gier zespołowych. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, nr 9, 2013, 16-19.
 7. Białoszewski D, Barczyk K, Bugajski A, Bułatowicz I, Cabak A, Gajewska E, Grzegorczyk J, Hansdorfer-Korzon R, Kułak W, Plewa M, Lewandowski J, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K, Soboń J, Starczyńska M, Szybińska M, Gotlib J. Wiedza na temat podejmowania pracy oraz plany zawodowe studentów II roku studiów II stopnia kierunku fizjoterapia w uczelniach o różnych profilach kształcenia. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2013, 3: 356-369. 
 8. Boguszewski DAdamczyk JG, Buda M, Białoszewski D. The estimation of health-related behaviours of male judokas. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2013, 4(2), 179-183.
 9. Boguszewski D, Ogonowska K, Adamczyk JGOchal A, Dudziak D, Białoszewski D. Impact of aquafitness and gymnastics health exercises on the mental well-being of women after the age 60. Journal of Health Sciences, 2013, 3(6), 193-200.
 10. Boguszewski D, Poświata P, Oko B, Osipiuk S, Adamczyk JGBiałoszewski D. Assessment of sports massage effectiveness in reduction of delayed onset muscle soreness of biceps brachii. Medycyna Sportowa. Polish Journal of Sports Medicine, 2013, 29(4), 215-221.
 11. Boguszewski D, Sado-Drapała J, Adamczyk JGKorabiewska IBiałoszewski D. Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badanie pilotażowe. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, nr 9, 2013, 20-23.
 12. Boguszewski D, Suchcicka B, Adamczyk JGBiałoszewski D. The functional efficiency and incidence of injuries in men practicing aikido. Pilot study. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2013, 4(1), 67-73.
 13. Boguszewski D, Świderska B, Adamczyk JGBiałoszewski D. Evaluation of the effectiveness of the dog-assisted therapy in the rehabilitation of children with Down syndrome. Preliminary report. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Medical Journal of Rzeszow University and National Medicine Institute in Warsaw, 2013, 2, 194-202.
 14. Boguszewski D, Świderska B, Adamczyk JGBiałoszewski D. Judo as a supplementary form of therapy for children with mental retardation. Archives of Budo. Science of Martial Arts and Extreme Sports, 2013, 9: 85-92. ISSN 2300-8822
 15. Boguszewski D, Tomaszewska I, Adamczyk JGBiałoszewski D. Evaluation of effectiveness of Kinesiology Taping as an adjunct to rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Pilot study. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2013, 15(5), 469-478.
 16. Boguszewski D, Zabłocka M, Adamczyk JG, Boguszewska K, Białoszewski D. Evaluation of susceptibility to injuries resulting from falls of children with visual impairment. European Journal of Adapted Physical Activity, 2013, 6(1), 7-16.
 17. Dolecki W, Młynarska A, Przybyłowski P, Lewandowska M, Korabiewska I, Sierdziński J, Choromańska J,Rongies W. Ocena wybranych parametrów spirometrycznych w grupie pacjentów przewlekle dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Ocena wydolności oddechowej pacjentów leczonych przewlekłymi dializami. Fizjoterapia Polska, 2013, 3 (13): 14-21.
 18. Gaszewska E, Księżopolska-Orłowska K, Krasowicz-Towalska O. Wstępna ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na stan emocjonalny i jakośc życia pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów. Reumatologia, 2013, 51(5): 342-347.
 19. Kłoda M, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Grzegorzewska JBiałoszewski D. Ocena stabilności posturalnej pacjentów z chorobą Parkinsona” Postępy Rehabilitacji 2013, 27(1), 5-11.
 20. Pacholec A, Księżopolska-Orłowska K, Jędryka-Góral A. Współczesne kierunki rehabilitacji w zapalnych chorobach narządu ruchu. Reumatologia, 2013, 51(4): 298-303.
 21. Prusinowska A, Turski P, Przepiórski E, Małdyk P, Księżopolska-Orłowska K. Endoprotezoplastyka  stawu ramiennego w RZS – leczenie operacyjne i rehabilitacyjne. Reumatologia, 2013, 51(2): 108-112.
 22. Słupik A, Kowalski M, Białoszewski D. Impact of Knee Arthroplasty on Knee sensorimotor System Performance. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2014, 15(6): 555-565.
 23. Żuk B, Żuk-Drążyk B, Księżopolska-Orłowska K, Stanicka K. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe – analiza układu ruchu i proponowana fizjoterapia. Reumatologia, 2013, 51(5): 375-383.
 24. Żuk B, Żuk-Drążyk B, Księżopolska-Orłowska K, Stanicka K. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe. Diagnostyka deficytów funkcjonalnych w postawie ciała. Reumatologia, 2013, 51(6): 452-458.

 

Rok 2012

 1. Siewierski M, Słomiński P, Białecki R, Adamczyk JG. Athletic Performance of Swimmers After Altitude Training (2,300 m Above Sea Level) In View of Their Blood Morphology Changes. Biology of Sport; 2012, 29(2): 115-120. IF=0,415
 2. Maruszak A, Adamczyk JG, Siewierski M, Sozański H, Gajewski A, Żekanowski C. Mitochondrial DNA variation is associated with elite athletic status in the Polish population. Scand J Med Sci Sports; 2012, Nov 19. doi: 10.1111/sms.12012. [Epub ahead of print]. IF=3,214
 3. Gotlib J, Białoszewski D, Opavsky J, Garrod R, Fuertes NE, Gallardo LP, Lourido BP, Monterde S, Serrano CS, Sacco M, Kunicka I. Attitudes of European physiotherapy students towards their chosen career in the context of different educational systems and legal regulations pertaining of the practice of physiotherapy: implications for university curricula. Physiotherapy, 2012, 98, 76-85. IF=0,773
 4. Adamczyk JG, Antoniak B, Boguszewski D, Siewierski M. Physical fitness and safe falling skills in karate athletes. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2012, 3(1), 53-58.
 5. Adamczyk JGBoguszewski D, Debrzak-Adamczyk I, Ochal A. Physiotherapists’ opinion on university preparation for professional practice. Fizjoterapia, 2012, 20(3), 41-49.
 6. Adamczyk JGBoguszewski D, Siewierski M. Physical Effort Ability in Counter Movement Jump Depending on the Kind of Warm-Up and Surface Temperature of the Quadriceps. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2012, 4(3), 164-171.
 7. Adamczyk JGBoguszewski D, Siewierski M. Somatic build of female 400-metre hurdles runners. Physical Education of Students, 2012, 02/2012, 108-113.
 8. Adamczyk JG, Grzesiuk J, Boguszewski DOchal A, Grzechnik-Siewierska M, Siewierski M. Physical activity of young people 16-17 years old and its knowledge in regard to the role of physical preparedness in the prophylaxis of illnesses of civilization. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2012, nr 10, 89-95.
 9. Adamczyk JG, Gurgun K, Pepłowski M. Charakterystyka rodzaju i częstotliwości występowania urazów w wyczynowym treningu w sportach siłowych. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku; 2012, 8: 113-117.
 10. Adamczyk JG, Hołodniak P, Misiak M. Poziom przygotowania psychomotorycznego żużlowców - juniorów i seniorów. Sport Wyczynowy; 2012, 50(1): 70-78.
 11. Adamczyk JG, Kaczorowski M, Boguszewski D. Poziom wydolności beztlenowej zawodników taekwondo olimpijskiego. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2012, nr 8, 5-9.
 12. Adamczyk JG, Kocyk S, Boguszewski D. Oczekiwania osób niepełnosprawnych i fizjoterapeutów wobec rehabilitacji seksualnej. Seksuologia Polska, 2012, 10, 1, 21-27.
 13. Adamczyk JG, Kowalski P, Boguszewski D, Ochal A, Siewierski M. Attitudes toward the health of men that regularly occupy in a trainer hall. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2012, nr 2, 138-145.
 14. Adamczyk JG, Pepłowski M, Boguszewski D, Białoszewski D. Functional evaluation of competitors practising weightlifting with using Functional Movement Screen Test. Medycyna Sportowa, Polish Journal of Sports Medicine, 2012, 28(4), 267-276.
 15. Adamczyk JG, Siewierski M, Boguszewski D. Зависимость между температурой мышцы бедра и силой измеряемой высотой вертикального прыжка. (Correlation of musculus quadriceps femoris temperature and power measured by vertical jump height).  Teoriya i Praktika Fizicheskoi Kultury, 2012, 7, 94-97.
 16. Adamczyk JG, Turska A, Boguszewski D. Influence of the domicile on healthy behaviors of pregnant women. Zdrowie Publiczne. Polish Journal of Public Health, 2012, 122(4), 353-358.
 17. Białoszewski D, Bocian E, Tyski S. Ozonoterapia oraz zastosowanie ozonu w dezynfekcji. Advances in Microbiology, 2012, 51(3), 177-184.
 18. Białoszewski DLewandowska MKorabiewska IRongies W, Woińska M, Gotlib J. Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia Polska, 2012, 12(2), 141-146.
 19. Białoszewski D, Zaborowski G. Impact of Knee Arthroplasty on Knee sensorimotor System Performance. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012, 13(1), 9-12.
 20. Boguszewski DAdamczyk JG, Kurkowska B. Evaluation of physical activity of disabled people by modified International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2012, nr 11, 113-118.
 21. Boguszewski DAdamczyk JGOchal A, Kurkowska B, Kamiński K. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych niepełnosprawnych sportowców. Postępy Rehabilitacji, 2011, XXV, vol. 4, 57-62.
 22. Boguszewski D, Boguszewska K, Adamczyk JG. The impact of rapid weight loss on the competitive preparation of judoists. Antopomotoryka, 2012, vol. 57, 27-34.
 23. Boguszewski D, Boguszewska K, Kwapisz E, Adamczyk JG, Urbańska N, Białoszewski D. The effect of sports massage on the mental disposition in kickboxing and judo competitors, reducing their body mass prior to competition. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2012, 3(2), 91-96.
 24. Boguszewski D, Jagiełło W. Влияние правил соревнований на способ реализации схваток ведущими дзюдоистками мира. (Effect of rules of competitions on method of realization of combats of world leading female judokas). Teoriya i Praktika Fizicheskoi Kultury, 2012, 6, 68-73.
 25. Boguszewski D, Kowalska S, Adamczyk JGKorabiewska I. Zastosowanie masażu sportowego i automasażu jako alternatywnych form wspomagania rozgrzewki u mężczyzn regularnie uczestniczących w treningu siłowym. Badania pilotażowe. Człowiek i Zdrowie, 2012, VI, 1, 161-166.
 26. Boguszewski D, Ogonowska K, Dudziak D, Białoszewski D. Ocena sprawności fizycznej kobiet powyżej 60. roku życia uprawiających różne formy aktywności. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2012, nr 8, 47-50.
 27. Boguszewski D, Sałata D, Adamczyk JGKorabiewska I, Cabak A, Białoszewski D. Ocena skuteczności klasycznego masażu wykonywanego przez partnera w łagodzeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych. Fizjoterapia Polska, 2012, 12(4), 379-387.
 28. Boguszewski D, Słodkowska M, Adamczyk JGOchal A. The Role of Pilates and Aquafitness Exercises in Sustaining the Health and Fitness of Elderly Women. Sport Science Review, 2012, XXI, 3-4, 127-138.
 29. Boguszewski D, Urbańska N, Nowakowski P, Mrozek N, Janicka M, Adamczyk JGBiałoszewski D. Przyczyny uszkodzeń ciała u kobiet i mężczyzn uprawiających koszykówkę. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2012, nr 8, 95-99.
 30. Boguszewski D, Zabłocka M, Adamczyk JG. Podatność na uszkodzenia ciała podczas upadków dzieci niewidomych. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(2), 63-70.
 31. Choromańska J, Rongies W, Sierdziński J, Dolecki W, Stępniewska J, Koktysz L, Młynarska A, Korabiewska I. Ocena wpływu wybranego programu rehabilitacji na możliwości funkcjonalne u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych – badania pilotażowe. Balneologia Polska, 2012, 128(2), 87-94.
 32. Gotlib J, Barczyk K, Bugajski A, Bułatowicz I, Cabak A, Gajewska E, GrzegorczykJ, Hansdorfer-Korzon R, Kułak W, Kwaśna K, Lewandowski J, Majcher P, Nowotny-Czupryna O. Prokopowicz K, Soboń J, Starczyńska M, Szybińska M, Białoszewski D. Motywacja do podjęcia studiów i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie studentów studiów II stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia, Fizjoterapia Polska 2012, 12(3), 213-227.
 33. Gotlib J, Barczyk K, Bugajski A, Bułatowicz I, Cabak A, Gajewska E, GrzegorczykJ, Hansdorfer-Korzon R, Kułak W, Kwaśna K, Lewandowski J, Majcher P, Nowotny-Czupryna O. Prokopowicz K, Soboń J, Starczyńska M, Szybińska M, Białoszewski D. Profesjonalizacja do zawodu fizjoterapeuty podczas studiów II stopnia w grupie studentów reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia, Fizjoterapia Polska, 2012, 12(4), 313-325.
 34. Gotlib J, Białoszewski DMosiołek A, Dąbrowski F. Opinie studentów i nauczycieli akademickich kierunków medycznych na temat kształcenia przez internet. Zdrowie Publiczne, 2012, 122(1), 13-19.
 35. Gotlib J, Cabak A, Białoszewski D. Development as a physiotherapist towards professionalization during a Master’s degree course among students of university -level schools of different educational profiles. Fizjoterapia Polska, 2012, 12(4): 313-325.
 36. Gotlib J, Cabak A, Cavlak U, Janev S, Kunicka I, Laurido BP, Białoszewski D. Analiza planów zawodowych i opinii studentów ostatniego roku studiów I stopnia reprezentujących wybrane kraje Europy na temat zatrudnienia w zawodzie fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska, 2012, 12(2), 129-140.
 37. Jaczewska J, Rongies W, Zaleski M. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012, 12(3), 201-212.
 38. Księżopolska-Orłowska K. Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii. Reumatologia, 2012, 50(2), 181-184.
 39. Prusinowska A, Turski P, Woszuk K, Księżopolska-Orłowska K. Problemy usprawniania pacjenta z łuszczycowym zapaleniem stawów po synowektomii stawu łokciowego. Reumatologia, 2012, 50(1), 40-44.
 40. Shahnazaryan K, Rongies W. Rehabilitcja pacjentów z lipodystrofią zakażonych wirusem HIV. Zakażenia, 2012, 12(5), 57-61.
 41. Siewierski M, Adamczyk JG, Grzechnik-Siewierska M, Słomiński P, Białecki R. Ocena techniki pływania zawodników kadry olimpijskiej podczas startów w roku igrzysk olimpijskich w Pekinie. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku; 2012, 8: 139-143.

 

Rok 2011

 1. Białoszewski D, Pietruczuk-Padzik A, Kalicinska A, Bocian E, Czajkowska M, Bukowska B, Tyski S. Activity of ozonated water and ozone against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Biofilms. Medical Science Monitor, 2011; 17(11): BR339-344. IF=1,699
 2. Boguszewski D. Defensive actions of world top judoists. Journal of Human Kinetics, 2011, 27, 113-123.IF=0,329
 3. Boguszewski D. Relationship between the rules and the way of struggle applied by top world male judoists.Archives of Budo, 2011, 7(1), 27-32. IF=1,189
 4. Rongies W, Stepniewska S, Lewandowska MSmolis-Bak E, Dolecki W, Sierdzinski J, Trzepla E, Cholewinska G, Stankiewicz W. Physical activity long-term after liver transplantation yields better quality of life. Annals of Transplantation  2011 Sep 30;16 (3):126-131. ISSN 1425-9524. IF=0,975
 5. Stankiewicz W, Rongies W, Bodera P, Białkowska J, Jurkiewicz B, Rosiak E, Królicki L, Muszyński J. Immunoregulatory disorders In irritable bowel syndrome. Central European Journal of Immunology, 2011; 36(4): 267-274.  IF=0,358
 6. Adamczyk J. The estimation of the RAST test usefulness in monitoring the anaerobic capacity of sprinters in athletics. Polish Journal of Sport and Tourism; 2011, 18: 214-223. 
 7. Adamczyk JG, Awerczuk I, Boguszewski D. Wiedza fizjoterapeutów i rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 69-73.
 8. Adamczyk JG, Blicharska B, Siewierski M, Boguszewski D. Wpływ treningu lekkoatletycznego na zdolność kinestetycznego różnicowania siły dłoni. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 30-34.
 9. Adamczyk JGBoguszewski D, Debrzak-Adamczyk I, Ochal A. Aktywność i sprawność fizyczna fizjoterapeutów. Zdrowie Publiczne, 2011, 121(4), 344-349.
 10. Adamczyk JG, Brzezek-Żukowska K, Boguszewski D. The Influence of Various Fitness Forms on the Reduction of the Adipose Tissue. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2011, vol. 3, no 3, 154-160.
 11. Adamczyk JG, Fabrycki Ł, Boguszewski D. Sprawność fizyczna piłkarzy w wieku 13 lat. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 88-92.
 12. Adamczyk JG, Kocyk S, Boguszewski D. Ocena wiedzy fizjoterapeutów na temat rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Seksuologia Polska, 2011, 9, 2, 69-75.
 13. Adamczyk JG, Polkowska M, Boguszewski D. The influence of exercises with elements of Sherborne Developmental Movement on the psychomotor development of children between first and second year of life. Antropomotoryka, 2011, 56: 85-90.
 14. Białoszewski D, Gotlib J. Analiza losów zawodowych absolwentów kierunku Fizjoterapia za pomocą sprofilowanej ankiety elektronicznej. Doniesienie wstępne, Fizjoterapia Polska 2011; 11(3): 213-225.
 15. Białoszewski DKorabiewska ILewandowska MWasiak K. Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem. Doniesienie wstępne. Fizjoterapia Polska, 2011; 11 (2), 175-181.
 16. Białoszewski D, Zaborowski G. Przydatność terapii manualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011; 13(1): 9-20.
 17. Boguszewski DAdamczyk JGOchal A, Kurkowska B, Kamiński K. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych niepełnosprawnych sportowców. Postępy Rehabilitacji, 2011, 25(4), 57-62.
 18. Boguszewski D, Kerbaum K. Trening judo jako profilaktyka podatności na uszkodzenia ciała podczas upadków. Medycyna Sportowa, 2011, 27(3): 205-212
 19. Boguszewski D, Matuszewski T, Poświata P, Oko B, Śledź J, Adamczyk JG. Charakterystyka uszkodzeń ciała występujących u mężczyzn uprawiających sporty siłowe. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 158-161.
 20. Boguszewski D, Niemczyk J, Adamczyk J. Characteristics of injuries among young cross-country skiers.Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2011, nr 2011/8, 109-114.
 21. Boguszewski D, Pyt K, Adamczyk JG. Porównanie sprawności fizycznej 13-14-letnich dziewcząt uprawiających różne dyscypliny sportu. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 121-123.
 22. Boguszewski D, Socha M. Influence of karate exercises on motor development in pre-school children. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2011, 2(2), 103-107.
 23. Boguszewski D, Torzewska P. Martial arts as methods of physical rehabilitation for disabled people. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2011, 2(1), 1-6.
 24. Dąbek A, Boguszewski D, Domaniecki J. The correlation between dimensions of personality and results of therapy in patients with the primary Raynaud’s phenomenon. New Medicine, 2011, 14(1): 12-15.
 25. Gotlib J, Białoszewski DLewandowska M. Kształcenie interdyscyplinarne w zawodach medycznych. Praca u podstaw czy idee-fixe? Przegląd piśmiennictwa, Zdrowie Publiczne, 2011; 121(3): 288-294.
 26. Kiwerski J. Analiza możliwości terapeutycznych w zespołach bólowych kręgosłupa. Acta Balneologica 2011; 53 (2): 138-143.
 27. Kiwerski J. Choroba dyskowa dolnego odcinka kręgosłupa u osób młodych. Postępy Rehabilitacji 2011; 25 (1): 19-22;
 28. Kiwerski J. Czynniki wpływające na częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa. Wiadomości Lekarskie 2011; 64 (2): 118-121.
 29. Kiwerski J. Znaczenie działalności STOCER w latach 60-70-tych XX wieku dla rozwoju badawczo-naukowego rehabilitacji w Polsce. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011; 13 (6): 303-312.
 30. Kozieł P, Adamczyk JG. Zalezność pomiędzy wynikami biegowego testu wydolności beztlenowej (RAST) a rezultatami uzyskiwanymi w sezonie w grupie sprinterów. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 10-13.
 31. Rongies W, Wultańska D, Koc K, Bogusz A, Rongies M, Świercz P, Lewandowska M, Cholewińska G, Meisel-Mikołajczyk F. Wpływ promieniowania UV w zakresie długości B i C, w warunkach in vitro, na różne szczepy bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegląd Epidemiologiczny, 2011; 65: 89-94. ISSN 0033-2100
 32. Sar MBiałoszewski D, Kupryjaniuk J, Woźniak WZając-Kowalska A, Trzaska E, Sujecki D. Wpływ ćwiczeń z przyborem Gymstick na wybrane parametry oddechowe oraz równowagę ciała u osób po 55 roku życia. doniesienie wstępne. Medycyna Sportowa, 2011; 27, 3(4): 223-234.
 33. Siewierski M, Adamczyk J, Grzechnik-Siewierska M. Dobór i selekcja w polskich klubach. Etapy szkolenia a rodzaje selekcji. Sport Wyczynowy; 2011, 2 (358): 33-42.                                  
 34. Zając-Kowalska ABiałoszewski DWoźniak WSar M. Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz ocena tej formy ruchowej przez osoby ćwiczące. Medycyna Sportowa, 2011; 27(2): 115-122.

Rok 2010

 1. Białoszewski D, Bocian E, Bukowska B, Czajkowska M, Sokół-Leszczyńska B, Tyski S. Antimicrobial activity of ozonated water. Medical Science Monitor, 2010 Aug 7; 16(9): MT71-5 IF=1,699

 2. Boguszewska K, Boguszewski D, Buśko K. Special Judo Fitness Test and biomechanics measurements as a way to control of physical fitness in young judoists. Archives of Budo, 2010, 6(4): 205-209. IF=0,488

 3. Boguszewski D, Kwapisz E. Sports massage and local cryotherapy as a way to reduce negative effects of rapid weight loss among kickboxing contestants. Archives of Budo, 2010, 6(1): 45-51. IF=0,488

 4. Dabrowski R, Borowiec A, Smolis-Bak E, Kowalik I, Sosnowski C, Kraska A, Kazimierska B, Wozniak J, Zareba W, Szwed H. Effect of Combined Spironolactone-ß-Blocker ± Enalapril Treatment on Occurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation Episodes in Patients With a History of Paroxysmal Atrial Fibrillation (SPIR-AF Study). The American Journal of Cardiology 2010;106(11): 1609-1614. IF=3,575

 5. Dąbrowski R, Borowiec A, Janas J, Firek B, Kowalik I, Smolis-Bąk E, Łuczak D, Sosnowski C, Kazimierska B, Szwed H. Podwyższone stężenie peptydu natriuretycznego typu B i dysfunkcja rozkurczowa lewej komory u chorych z napadowym/przetrwałym migotaniem przedsionków jako czynniki ryzyka przejścia w utrwaloną formę arytmii: prospektywna obserwacja 1-roczna. Kardiologia Polska 2010, 68(8): 893-900. IF=0,56

 6. Dąbrowski R, Smolis-Bąk E, Kowalik I, Kazimierska B, Wójcicka M, Szwed H. Ocena jakości życia i występowania depresji u pacjentów z różnymi formami migotania przedsionków Kardiologia Polska, 2010, 68(10): 1133-1139. IF=0,56

 7. Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Jarosz M, Majcher P, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. A comparison of the perceptions and aspirations of third-year physiotherapy students trained in three educational settings in Poland. Physiotherapy 2010; 96: 30-37. IF=0,773

 8. Kieliszek J, Sobiech J, Stankiewicz W, Rongies W. Pomiary prądów indukowanych jako elementy oceny ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne. Przegląd Elektrotechniczny, 2010, 12: 65-67.

 9. Adamczyk JBoguszewski DOchal A. Significance of physical fitness in the work of a physiotherapist vs. its level in students of physiotherapy major at the Warsaw Medical University. Human and Health, 2010, 4(1), 102-118.

 10. Adamczyk J, Kowalski P, Boguszewski D. Stosowanie diety i suplementacji przez mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2010, nr 6, 107-111.

 11. Adamczyk J, Siewierski M, Boguszewski D. An attempt at the identification of anthropometric conditioning of sport results in 400-metre men’s hurdles. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2010, vol. 2, no 1: 56-65.

 12. Białoszewski D, Gotlib J, Cabak A, Barczyk K, Bugajski A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Analiza opinii studentów fizjoterapii na temat programów studiów oferowanych w uczelniach o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska 2010; 2(4); 10: 136-148.

 13. Białoszewski D, Wasiliuk K, Cabak A. Skuteczność uzdrowiskowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Przegląd piśmiennictwa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 12 (2): 109-119.

 14. Białoszewski D, Wasiluk K. Skuteczność uzdrowiskowego leczenia schorzeń reumatoidalnych. Przegląd piśmiennictwa. Fizjoterapia Polska, 2010, 10(3): 173-180.

 15. Boguszewski DAdamczyk JOchal A. Physical activity and eating habits of young physiotherapists. Human and Health, 2010, 4(1), 90-101.

 16. Boguszewski DAdamczyk JOchal A. Styl życia studentów fizjoterapii. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2010, nr 6, 112-115.

 17. Boguszewski D, Domańska J, Adamczyk J. Próba oceny toru środowiskowego jako elementu profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2010, nr 6, 63-67.

 18. Boguszewski D. Technical fitness training of judokas – finalists of world top tournaments in the years 2005-2008. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2010, 2(2), 109-114.

 19. Boguszewski D, Dąbek A, Korabiewska IBiałoszewski D. Relation between back massage and anxiety level. New Medicine, 2010, vol. XIV: 18-21.

 20. Boguszewski D. Działania ofensywne finalistów mistrzostw Polski w judo w latach 2005-2008. Sport Wyczynowy, 2010, nr 4/536: 71-79.

 21. Gotlib J, Białoszewski D. Sprawozdanie z Kongresu Europejskiej Sieci Szkół Kształcących Fizjoterapeutów – ENPHE „Transparenty In Physiotherapy Education without Borders”. Fizjoterapia Polska 2010; 10(2):170-171

 22. Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J, Wall A. Analiza zmian postaw studentów fizjoterapii podczas studiów I stopnia w uczelniach o różnych profilach kształcenia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie Fizjoterapia Polska, 2010,10(1), 25-36.

 23. Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz znajomość realiów zatrudnienia w zawodzie – różnice w opinii kobiet i mężczyzn rozpoczynających studia na kierunku fizjoterapia w polskich uczelniach, Fizjoterapia Polska, 2010, 10, 4(4): 307-316.

 24. Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Zmiana postaw studentów fizjoterapii wobec współpracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Zdrowie Publiczne 2010, 120 (1), 69-75.

 25. Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Samoocena przygotowania zawodowego oraz plany dotyczące podjęcia zatrudnienia wśród studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o różnych profilach kształcenia. Zdrowie Publiczne 2010; 120(3): 247-252.

 26. Górecki AS, Kiwerski J, Kowalski M. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów. Polish Annals of Medicine 2009, 1: 168-177.

 27. Kazimierska B, Smolis-Bąk E, Kowalik I, Chwyczko T, Wójcicka M, Cytowicz-Karpiłowska W, Scipio del Campo K, Szwed H. Porównanie wydolności fizycznej oraz jakości życia pacjentów po przebytym niepowikłanym zawale mięśnia sercowego, leczonych angioplastyką wieńcową (PCI) i wcześnie rehabilitowanych w szpitalu, z osobami zdrowymi. Postępy Rehabilitacji, 2010,  24(1): 43-48.

 28. Kiwerski J. Rehabilitacja w opiece długoterminowej – aspekty kliniczne i społeczne. Balneologia Polska 2009, 4 (118): 322-436.

 29. Korabiewska I, Ramos-Florczak B, Lewandowska M, Białoszewski D. Porównanie działania przeciwbólowego magnetoterapii z prądami diadynamicznymi w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Acta Balneologia 2010, 3: 167-174.

 30. Księżopolska-Orłowska K. Changes in bone machanical strenght in response to physical therapy. Polish Archives of Internal Medicine 2010, 120,9: 368-373.

 31. Rongies W, Choromańska J, Bąk A, Lewandowska M, Lazar A, Dolecki W, Trzepla E. Ocena wysklepienia stopy u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych. Acta Balneologia, 2010, nr 4 (122-tom 52): 245-254.

 32. Smolis-Bąk E, Chwyczko T, Wójcicka M, Kowalik I, Kazimierska B, Dąbrowski R, Sterliński M, Maciąg A, Szwed  H. Ocena wydolności fizycznej i jakości życia oraz zależności występujących pomiędzy badanymi parametrami  u  pacjentów leczonych stymulacją  resynchronizującą (CRT). Fizjoterapia tom 17  nr 4, 2009: 3-9.

 33. Smolis-Bąk E, Dąbrowski R, Wójcicka M, Kazimierska B, Kowalik I, Szwed H. Ocena porównawcza wydolności fizycznej i wybranych aspektów psychologicznych pacjentów rehabilitowanych w szpitalu po zawale mięśnia sercowego jednej tętnicy leczonych bezpośrednią angioplastyką wieńcową (PTCA) . Postępy Rehabilitacji 2010, t. 24, nr 1: 37-42.

 34. Smolis-Bąk E, Kazimierska B, Kaszczyński T, Smolis  R, Dąbrowski R, Kowalik I, Białoszewski D, Cabak  A, Szwed H. Czy czas trwania intubacji  ma wpływ na parametry oddechowe u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych? Fizjoterapia Polska 2010, 10(1): 78-83.

 35. Żuk B, Księżopolska-Orłowska K. Adaptacja rodziców do opieki nad dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Reumatologia. 2010, 48,3, 165-170.
   

Rok 2009

 • D. Białoszewski, I. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Boguszewski, Assessment of Efficacy of Relaxation Training with Digital Thermovision, Hart Rate Measurement and a Subjective Emotional Tension Score, International Journal of Rehabilitation Research,2009, Vol 32, Supplement 1
 • A. Słupik, D. Białoszewski, I. Korabiewska, The Effect of Kinesiology Taping and Muscle Fatigue on Movement Control in the Shoulder Joint – Preliminary Report, International Journal of Rehabilitation Research,2009, Vol 32, Supplement 1
 • Słupik, D. Białoszewski. Analiza porównawcza przydatności klinicznej skal Staffelstein-Score i Hospital for Special Surgery Knee Score (HSS) w monitorowaniu procesu fizjoterapii po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11: 37-45
 • Michał Dwornik, Jolanta Kujawa, Dariusz Białoszewski, Anna Słupik, Wojciech Kiebzak. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji  u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11: 164-176
 • Pasternak K, Dwornik M, Kujawa J. Neuromobilizacje - kompleksowa terapia chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 1/2009: 28 – 30
 • Wojciech Kiebzak, Jan Szczegielniak, Michał Butkiewicz, Michał Dwornik, Bogusław Frańczuk, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński.  Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska 2009; 9(1):84-96
 • Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. International Journal of Rehabilitation Research 2009;32(1):589-590.
 • Boguszewski D., Adamczyk J., Ochal A. Styl życia studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Postępy Rehabilitacji 2/2009: 57-58.
 • Adamczyk J., Boguszewski D., Ochal A. Sprawność fizyczna studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Postępy Rehabilitacji 2/2009: 57.
 • Boguszewski D. Defensive actions of contestants during Polish Judo Championships in the years 2005-2008. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2009; 1 (2): 111-117.
 • Adamczyk J. Relation between result and size of training loads in 400-metre hurdle race of men. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. (Education. Physical Training. Sport.). 4 (75), s: 5-9.
 • Kasperska K., Białoszewski D. Przydatność piłek edukacyjnych EDUBAL w zwiększaniu aktywności fizycznej i intelektualnej dzieci niepełnosprawnych. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 5/2009
 • Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J i wsp. Terapie naprawcze w uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, 11(3): 199-208.
 • Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Nyka I. Rola i problemy metodologiczne w zastosowaniu terapii naprawczych rdzenia kręgowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009,11(4): 304-316.
 • Kiwerski J. Rehabilitacja jest  moim sensem życia. Medicina Futura 2009,2,26-29.
 • Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J i wsp. Strategia neuroprotekcji w urazach rdzenia kręgowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, 11(2): 103-110.
 • Kiwerski J. Głos Polskiej Rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2009,4: 8-11.
 • Rongies W, Lazar A, Bąk A, Lewandowska M, Kolanowska-Kenczew T, 
  Dolecki W, Trzepla E, Sierdziński J. Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem pedobarografu Win Pod w dwóch grupach geriatrycznych charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 207-208.
 • Czajkowska M., Niemczyk E., Ignaczak A., Lewandowska M., Białoszewski D. 
  Wpływ krioterapii miejscowej stawu kolanowego kończyny dominującej na równowagę ciała osób zdrowych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 130-131.
 • Gotlib J, Białoszewski D, Płaszewski M, Cabak A, Lewandowska M, Sierdziński J. Analiza zmian postaw zawodowych studentów fizjoterapii w trakcie studiów I stopnia – doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 59-60.
 • Gotlib J, Białoszewski D, Płaszewski M, Cabak A, Lewandowska M, Sierdziński J. Samoocena przygotowania zawodowego studentów fizjoterapii reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia – doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 61-62.
 • Bronikowski A, Kłoda M, Lewandowska M, Kamińska M, Słupik A, Surowiecki R, Deszczyński J. Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 129-130.
 • Bronikowski A, Kłoda M, Lewandowska M, Kamińska M, Słupik A, Surowiecki R, Deszczyński J. Leczenie uprawniające po rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) - doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 160-161.
 • Ignaczak A, Lewandowska M, Niemczyk E. Ocena wybranych czynników psychicznych u chorych w dysfunkcji stawu kolanowego przed i po zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 97-98.
 • Ignaczak A, Lewandowska M, Niemczyk E. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki czynnościowe wśród pacjentów z wybranymi dysfunkcjami stawu kolanowego. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 98-99.
 • Smolis-Bąk E, Kazimierska B, Scipio del Campo K, Kowalik I, Chwyczko T, Wójcicka M, Dąbrowski R, Smolis R, Lewandowska M, Kłoda M, Białoszewski D, Szwed H. Czy wyższy poziom wydolności fizycznej jest gwarantem lepszej jakości życia pacjentów rehabilitowanych po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego? Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 38-39.
 • Rongies W, Stępniewska S, Lewandowska M, Kolanowska-Kenczew T, Federowicz M, Dolecki W. Wpływ poziomu aktywności fizycznej na jakość życia u pacjentów po transplantacji wątroby. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 91.
 • Smolis-Bąk E, Kłoda M, Scipio del Campo K, Chwyczko T, Kowalik I, Lewandowska M, Kazimierska B, Grzegorzewska J, Kasperska K, Białoszewski D. Ocena zachowań prozdrowotnych i jakości życia u chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 11-12.
 • Lewandowska M, Wojciechowski Ł, Białoszewski D. Wpływ wczesnej kinezyterapii wśród kobiet po zabiegach mastektomii na poziom przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 109-110.
 • Lewandowska M, Kłoda M, Białoszewski D, Rongies W. Poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii mierzonych Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHCL). Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 64.
 •  Białoszewski D, Woźniak W, Żarek S. Przydatność kliniczna metody Kinesiology Taping w redukcji obrzęków kończyn dolnych u pacjentów leczonych metodą Ilizarowa. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11(1):50-59.
 •  Białoszewski D, Mosiołek A. I Spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 1, 2009: 10- 12.
 • Białoszewski D, Mosiołek A. III Wiosna z Fizjoterapią. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 4, 2009: 7-10.
 • Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J i wsp. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska 2009; 9(2): 109- 121.
 • Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J i wsp. Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3): 232- 244.
 • Gotlib J., Białoszewski D. Prezentacja końcowych wyników I etapu Międzynarodowego Projektu badawczego „Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych”, Fizjoterapia Polska 2009; 9(3): 273- 274.
 • Gotlib J, Bialoszewski D, Kamińska I, Kunicka i, Sierdziński J. Familiarity with career possibilities among first-year physiotherapy students from Poland and Lativia - implications for curricula. Int. J. of the Reh. Research, Vol. 32, Suppl.1, August 2009: 92- 93.
 • Białoszewski D, Korabiewska I, Lewandowska M, Boguszewski D. Assesment of efficacy of relaxation training with digital thermovision, heart rate measurement and Subjective Emotional Tension Score.Int. J. of the Reh. Research, Vol. 32, Suppl.1, August 2009: 94.
 • J. Gotlib, D. Białoszewski, A. Cabak, N. Estévez Fuertes, L. Pérez Gallardo, B. Paz Lourido S. Monterde, M. Płaszewski, C. Suarez Serrano, J. Sierdziński. Familiarity with career possibilities among first-year students from Poland and Spain – implications for curricula. ENPHE Conference: Innovative approches in physiotherapy education, Rotterdam 2009., Book of Abstracts Abstracts: 13.
 • J. Gotlib, D. Białoszewski, A. Cabak, N. Estévez Fuertes, L. Pérez Gallardo, B. Paz Lourido S. Monterde, M. Płaszewski, C. Suarez Serrano, J. Sierdziński. Perception of physiotherapist profession by first-year students in Poland and Spain - implications for curricula. ENPHE Conference: Innovative approches in physiotherapy education, Rotterdam 2009, Rotterdam 2009., Book of Abstracts Abstracts: 11.
 • Białoszewski D, Mosiołek A, Słupik A, Gotlib J, Lewczuk E. Incidence of falls and their effect on mobility of individuals over 65 years of age living in rural areas. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11(Suppl.2): 91- 92.
 • Gotlib J, Białoszewski D. Międzynarodowe Sympozjum New Proffesionalizm and Heath Education.Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLI, 7-8,2009:6-8.
 • Sujecka M, Białoszewski D, Woźniak W. Wpływ ćwiczeń z przyborem Gymstick na wybrane parametry oddechowe kobiet po 55 roku życia oraz ocena tego przyboru przez osoby ćwiczące. Postępy Rehabilitacji, T. XXIII, 2, 2009: 52- 53.
 • Zając A, Białoszewski D. Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz ocena tej formy ruchowej przez osoby ćwiczące. Postępy Rehabilitacji,T. XXIII, 2, 2009: 53.
 • Białoszewski D, Rongies W, Koktysz L, Zagórska E, Kenczew- Kolanowska T, Dolecki W, Sierdziński J.Porównanie skuteczności leczenia przewlekłej entesopatii bliższego przyczepu powięzi podeszwowej za pomocą fali uderzeniowej i ultradźwięków. Postępy Rehabilitacji, T. XXIII, 2:148- 149.
 • Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Sierdziński J, Barczyk K i wsp. Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz ocena wiedzy dotyczącej możliwości podejmowania pracy wśród studentów fizjoterapii w Polsce.Postępy Rehabilitacji, T. XXIII, 2: 175- 176.
 • Dąbrowski R, Sosnowski C, Kowalik I, Smolis-Bąk E, Żera T, Borowiec-Kocańda A, Woźniak J, Szwed H. High monthly temperature as a possibile risk factor of local vascular bleeding complications during precutaneous coronary interventions evaluated by ultrsonography – retrospective analysis. Kardiologia Polska 2009; 67(7): 753-759.
 • Dąbrowski R, Maciąg A, Kowalik I, Gepner K, Borowiec A, Sosnowski C, Smolis-Bąk E, Woźniak J, Szwed H.Flow disturbances In carotid and vertebral arterie In symptomatic patients referred for pacemarker implantation. Kardiologia Polska 2009; 67(8): 875-881.
 • Lewandowska M, Wojciechowski Ł, Korabiewska I, Białoszewski D. Wpływ wczesnej rehabilitacji na poziom zachowań zdrowotnych w grupie kobiet z rakiem gruczołu sutkowego. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 108-109
 • Lewandowska M, Wojciechowski Ł, Białoszewski D. Wpływ wczesnej kinezyterapii wśród kobiet po zabiegach mastektomii na poziom przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 109-110.
 • M. Lewandowska, M. Czajkowska, D. Białoszewski, I. Korabiewska, M. Kłoda. Akceptacja choroby u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2008; 4 (114): 320-323
 • M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Zachowania zdrowotne wśród fizjoterapeutów. Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja 2008; Tom 2: 139-143
 • Białoszewski D, Korabiewska I, Lewandowska M, Boguszewski D, Słupik A, Madej S. Zastosowanie cyfrowej termowizji do oceny skuteczności treningów relaksacyjnych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 113-114
 • Smolis-Bąk E, Kazimierska B, Scipio del Campo K, Chwyczko T, Kowalik I, Lewandowska M, Korabiewska I, Białoszewski D, Szwed H. W jakim stopniu zachowania prozdrowotne wpływają na wydolność fizyczną pacjentów po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego rehabilitowanych w szpitalu? Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 33-34
 • Korabiewska I, Sawicki P, Lewandowska M, Białoszewski D. Wpływ aquaaerobicu na wydolność oddechową kobiet w różnych grupach wiekowych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 184-185
 • Korabiewska I., Próchniewicz N., Lewandowska M., Białoszewski D. 
  Wpływ ćwiczeń aqua fitness prowadzonych w wodzie o różnej głębokości na zmianę ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 
  185-186

 

Lata 2006-2008

 • Smolis-Bąk E, Kazimierska B, Dąbrowski R, Kowalik I, Szwed H. Korelacja wyników trójstopniowej próby marszowej  i próby wysiłkowej na bieżni w ocenie wydolności fizycznej pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych (CABG). Fizjoterapia Polska 2008; 8 (1): 43-50 
 • Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Juskowa J. Zastosowanie ćwiczeń usprawniających w procesie leczenia nerkozastępczego przeszczepem alogenicznej nerki. Balneologia Polska 2008; 1 (111): 35-41
 • Korabiewska I, Lewandowska M, Juskowa J, Białoszewski D. Need for Rehabilitation in Renal Replacement Therapy Involving Allogeneic Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings 2007 Nov; 39 (9): 2776-2777
 • Juskowa J, Lewandowska M, Bartłomiejczyk I, Foroncewicz B, Korabiewska I, Niewczas M, Sierdziński J.Physical Rehabilitation and Risk of Atherosclerosis After Successful Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings 2006; 38: 157-160
 • Rongies W, Stępniewska S, Golińska B, Wojtaszek M, Dolecki W, Lewandowska M, Białoszewski D, Krawczyk M. An attempt to ossess the influence of primary disease on the results of therapeutic rehabilitation in an early post-operative period in orthotopic liver transplant recipients. Annals of Transplantation 2008; 13: 40-46
 • Bocian E, Białoszewski D, Bukowska B, Czajkowska M, Tyski S. Antimicrobial activity of ozonized water and 0.9% NaCl. Clinical Microbiology and Infection 2007; 13 (supl. 1): 302
 • Smolis-Bąk E, Wójcicka M, Lewandowska M, Kazimierska B, 
 • Dąbrowski R, Białoszewski D. Ocena jakości życia i poziomu depresji u pacjentów z chorobą wieńcową, leczonych inwazyjnie (PTCA, CABG) podlegających rehabilitacji szpitalnej. Postępy Rehabilitacji 2007; 21: 11-17
 • Dwornik M, Białoszewski D, Korabiewska I, Wroński Z. Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (2): 111-121
 • Rongies W, Dolecki W. Fizjoterapia w zapaleniu zatok przynosowych. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce 2007; 60: 2-7
 • Dolecki W, Bielicki P, Rongies W. Postepowanie terapeutyczne w POChP (ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji). Nowa Klinika 2007; 14 (3-4): 332-336
 • Wójcicka M, Sterliński M, Chwyczko T, Smolis- Bąk E, Szwed H, 
  Kowalik I. Jakość życia pacjentów leczonych komorową stymulacją resynchronizującą. Kardiologia Polska 2007; XII
 • Białoszewski D, Lewandowska M, Ładyński J, Czajkowska M, Słupik A, Korabiewska I. Zastosowanie cyfrowej termowizji oraz subiektywnej skali napięcia emocjonalnego w ocenie skuteczności relaksacyjnej techniki Qi-gong - doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2007; 
  21 (3): 29-53
 • Shahnazaryan K, Rongies W, Cholewińska G. Physiotherapy of patients with lipodystrophy associated with HAART. HIV and AIDS Review 2007; 6 (1): 20-22
 • Dwornik M, Białoszewski D, Kiebzak W, Łyp M. Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (3): 297-309
 • Słupik A, Białoszewski D. Analiza porównawcza przydatności klinicznej skal Staffelstein-Score i Hospital for Special Surgery Knee Score (HSS)  w ocenie wczesnych wyników endoprotezoplastyk stawu kolanowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 
  9 (6): 627-635
 • Słupik A, Dwornik M, Białoszewski D, Zych E. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (6): 644-651
 • Słupik A, Zięba K, Kwiatkowska A, Tchórzewska H, Szczęśniak D, Białoszewski D. Występowanie zaburzeń snu u kobiet leczonych z powodu raka piersi - doniesienie wstępne. Fizjoterapia Polska 2007; 
  7 (2): 179-184
 • Adamczyk J, Boguszewski D, Ochal A. Znaczenie sprawności fizycznej w pracy fizjoterapeuty a jej poziom u studentów Akademii Medycznej w Warszawie. Medycyna Sportowa 2007; (suppl. 1): 5 
 • Boguszewski D, Adamczyk J, Ochal A. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe studentów fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie. Medycyna Sportowa 2007; (suppl. 1): 7
 • Lewandowska M, Korabiewska I, Juskowa J, Wereszczak-Wzorek J, Smirnow J, Foroncewicz B, Lasota J.Ocena stanu emocjonalnego w przebiegu rehabilitacji układu ruchu u biorców alloprzeszczepu nerki. Fizjoterapia 2006, 14,1: 97-104
 • Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Juskowa J. Zastosowanie ćwiczeń usprawniających w procesie leczenia nerkozastępczego przeszczepem alogenicznej nerki
  Balneologia Polska 2007; Tom XLIX nr 3 (109): 213
 • Lewandowska M, Białoszewski D, Czajkowska M, Korabiewska I, Juskowa J. Satysfakcja z życia biorców alogenicznej nerki. Fizjoterapia 2007, Tom 15, supl. 1: 42
 • Korabiewska I, Lewandowska M, Juskowa J, Białoszewski D, Grzegorzewska J, Gotlib J. Wpływ ćwiczeń fizycznych na jakość życia pacjentów po przeszczepieniu alogenicznej nerki. Fizjoterapia 2006; 14 (3): 3-9
 • Czajkowska M, Białoszewski D, Lewandowska M. Wpływ działania 
  przeciwbólowego lasera fotodynamicznego nowej generacji na przebieg procesu usprawniania chorych leczonych metodą Ilizarowa
  . Fizjoterapia 2007, Tom 15, supl. 1: 26 
 • Lewandowska M, Czajkowska M, Białoszewski D, Korabiewska I, 
  Kłoda M. Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na akceptację choroby u pacjentów leczonych metodą Ilizarowa-doniesienie wstępne. Balneologia Polska 2007; Tom XLIX nr 3 (109): 207
 • Czajkowska M, Białoszewski D, Lewandowska M, Przeradzka A, Czesak T. Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej HILT w obniżaniu progu bólowego u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2007; Tom XLIX nr 3 (109): 205
 • Grzegorzewska J, Juskowa J, Korabiewska I, Kłoda M. Wady postawy dzieci i młodzieży. Wychowanie fizyczne i zdrowotne 2007; 4: 9-11