O PROJEKCIE

Zaburzenia równowagi oraz związane z nią upadki są istotnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne wskazują, że każdego roku ponad 30% populacji osób starszych doświadcza zaburzeń równowagi kończących się upadkiem. Upadki mają zróżnicowane konsekwencje od złamań kończyn aż po wypadki śmiertelne.  W następstwie upadków obserwuje się dramatyczne ograniczenie aktywności życiowej pacjentów; często wymagają oni hospitalizacji, długotrwałej rehabilitacji lub umieszczenia w domu opieki. Problem upadków nasilają zmiany neurodegeneracyjne objawiające się upośledzeniem procesów czuciowo-nerwowo-mięśniowych, oraz występujące w różnym nasileniu patologie, typowe dla podeszłego wieku. Pierwszy upadek uruchamia procesy „błędnego koła” prowadzącego do ograniczenia aktywności ruchowej i wykluczenia społecznego. Szybkie wdrożenie odpowiedniego programu usprawniającego spowalnia lub hamuje ten proces. Badania nad stabilnością postawy  pozwoliły nam na wyodrębnienie specyficznych parametrów niestabilności, pozwalające na jej wczesne wykrywanie. Na tej bazie naukowej powstała koncepcja stanowiska łączącego proces diagnostyczny z  rehabilitacją ruchową, której poziom i zakres jest automatycznie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. W ramach projektu proponujemy skonstruowanie i wdrożenie do produkcji wirtualnej kliniki, pracującej w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologie informatyczne. Ważną zaletą opracowanej wirtualnej kliniki będzie jej niski koszt, co pozwoli na szerokie wdrożenie systemu w przychodniach, szpitalach, w domach opieki a nawet w domach prywatnych zarówno w kraju jak i za granicą.

            WWW.WUM.EDU.PL