Sekcje rekreacyjne

Szczegółowe informacje po kliknięciu na nazwę sekcji!

URLESKA 

Katarzyna Adamska

601-720-747  
katarzyna.adamska.azswum@gmail.com

FITNESS

Marzena Walenda

marzena.walenda@wum.edu.pl

JEŹDZIECTWO 

Beata Herman

501-213-438   

beata.herman@wum.edu.pl

KARATE
 

Jerzy Chrzanowski

502-299-867  

jerzy.chrzanowski@wum.edu.pl

LATINO LADIES
 

Katarzyna Adamska
 

601-720-747 katarzyna.adamska.azswum@gmail.com  

POWER DANCE
 

Katarzyna Adamska
 

601-720-747  

katarzyna.adamska.azswum@gmail.com

STRETCHING
 

Kinga Klaś-Pupar
 

yinlong@yinlong.pl
 

TAI CHI
 

Kinga Klaś-Pupar
 

yinlong@yinlong.pl
 

TANIEC.LUDOWY 
 

Piotr Piotrowski
 

mppiotrowscy@op.pl
 

TANIEC TOWARZYSKI
 

Katarzyna Adamska
 

601-720-747  

katarzyna.adamska.azswum@gmail.com

TANIEC UŻYTKOWY
 

Katarzyna Adamska
 

601-720-747  

katarzyna.adamska.azswum@gmail.com 

TENIS ZIEMNY
 

Jacek Szczepański
 

503-501-484

ZUMBA
 

Marcin Wiatrowicz
 

668-389-727  

wiatrowicz.marcin@gmail.com