Pracownicy

Kierownik Zakładu:

mgr Jerzy Chrzanowski  - starszy wykładowcaPracownicy dydaktyczni: 

mgr Bożena Glinkowska - z-ca kierownika d.s. dydaktycznych - starszy wykładowca,
Koordynator Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
kierownik zespołu ds. FIZJOTERAPII

mgr Paweł Miaskiewicz - starszy wykładowca
kierownik zespołu ds. RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

mgr Grażyna Prokurat  - starszy wykładowca

mgr Antoni Stradomski - starszy wykładowca

mgr Jacek Szczepański - starszy wykładowca

mgr Jerzy Rudzik - starszy wykładowca

mgr Kinga Klaś-Pupar - wykładowca
kierownik zespołu ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Jerzy Skolimowski – wykładowca

mgr Tomasz Koziński  - wykładowca

mgr Agnieszka Besler - instruktor 

mgr Marzena Walenda – instruktor

mgr Anna Sobianek – instruktor

mgr Mariusz Mirosz – Instruktor

mgr Maciej Goławski – instruktor

mgr Krzysztof Gawin - instruktor