Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego

     

Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego prowadzi zajęcia dydaktyczne z propedeutyki fizjoterapii na wszystkich latach studiów jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. W Zakładzie odbywają się również zajęcia z fizjoterapii ogólnej dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz przedmiotu Rehabilitacja dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w języku angielskim.


Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Zakładzie są promotorami oraz recenzentami prac licencjackich i magisterskich kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo.


Od 1.02.2017 w Zakładzie Rehabilitacji realizowany jest projekt „Wirtualna Klinika Równowagi - VB-Clinic” o wartości 11 350 433 PLN współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny, European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o., Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Instytut “Pomnik—Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Politechnika Warszawska, SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. Liderem projektu jest Zakład Rehabilitacji.