Pracownicy

Mgr Jerzy Chrzanowski - kierownik Studium 

   starszy wykładowca dalej

-  Mgr Kinga Klaś-Pupar
   wykładowca

   Koordynator ds. Zespołu Nauczycieli Akademickich
   Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych dalej

 

-  Mgr Bożena Glinkowska
   starszy wykładowca,

   Koordynator ds. Fizjoterapii dalej

 

 Mgr Paweł Miaskiewicz
   starszy wykładowca
   Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego dalej

 

-  Mgr Mariusz Mirosz

   Instruktor

 

 Mgr Grażyna Prokurat                      
   starszy wykładowca dalej

 

-  Mgr Jerzy Skolimowski
   wykładowca dalej

 

-  Mgr Antoni Stradomski 

   starszy wykładowca

 

-  Mgr Jacek Szczepański
   starszy wykładowca dalej

 

-  Mgr Marzena Walenda
   instruktor dalej

 

-  Mgr Tomasz Koziński

   wykładowca dalej

 

-  Mgr Agnieszka Besler
   instruktor  dalej

 

-  Mgr Anna Sobianek
   instruktor dalej

 

 Mgr Paweł Krawczyk

   Instruktor dalej

 

-  Mgr Krzysztof Gawin 

   Instruktor dalej

 

Mgr Michał Sieńko 

   Instruktor