Studenckie Koła Naukowe

SKN Odnowy Biologicznej SWFiS WUM

OPIS
Strona Studenckiego Koła Naukowego Odnowy Biologicznej, działającego przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
czym się zajmujemy?

1. TRENING SPORTOWY
- programowanie treningów wybranych dyscyplin
- przygotowanie motoryczne
- trening funkcjonalny

2. ODŻYWIANIE I SUPLEMENTACJA SPORTOWCA
- diety sportowców różnych dyscyplin
- funkcja odżywek w diecie sportowca
- suplementacja
- leki w diecie sportowca

3. REGENERACJA/ODNOWA BIOLOGICZNA SPORTOWCA
- fizykoterapia w odnowie biologicznej
- stretching
- techniki relaksacyjne i motywacyjne

4. REHABILITACJA W SPORCIE
- kinesiology taping
- ocena funkcjonalna wg koncepcji FMS
- niekonwencjonalne metody rehabilitacji
- masaż Shiatsu