Studenckie Koła Naukowe

SKN Odnowy Biologicznej SWFiS WUM

OPIS
Strona Studenckiego Koła Naukowego Odnowy Biologicznej, działającego przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
czym się zajmujemy?

1. TRENING SPORTOWY
- programowanie treningów wybranych dyscyplin
- przygotowanie motoryczne
- trening funkcjonalny

2. ODŻYWIANIE I SUPLEMENTACJA SPORTOWCA
- diety sportowców różnych dyscyplin
- funkcja odżywek w diecie sportowca
- suplementacja
- leki w diecie sportowca

3. REGENERACJA/ODNOWA BIOLOGICZNA SPORTOWCA
- fizykoterapia w odnowie biologicznej
- stretching
- techniki relaksacyjne i motywacyjne

4. REHABILITACJA W SPORCIE
- kinesiology taping
- ocena funkcjonalna wg koncepcji FMS
- niekonwencjonalne metody rehabilitacji
- masaż Shiatsu
 
 
Studenckie Koło Naukowe Tele-Zdrowie
 
Studenckie Koło Naukowe Tele - Zdrowie działa przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od 2009 roku.
Na spotkaniach naszego koła poruszana jest tematyka związana z szeroko pojętym zagadnieniem E-zdrowia i telemedycyny. E-zdrowie reprezentuje nową, koncepcję opieki zdrowotnej, ponieważ łączy ze sobą technologie medyczne, komunikacyjne i informacyjne. Telemedycyna pozwala w opiece medycznej na dotarcie do pacjenta bez względu na odległość.
Koło prowadzi aktywną działalność badawczą i naukową ze szczególnym uwzględnieniem  zastosowania telerehabilitacji w  warunkach klinicznych. Ukoronowaniem pracy członków koła są:
Dwa Mini Granty Studenckie, dwukrotnie otrzymaliśmy  I nagrodę ISfTeH AWARD, Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny w kategorii: Za najlepsze prace licencjackie z zakresu telemedycyny i eZdrowia 2009 oraz liczne wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.
W roku akademickim 2015/2016 utworzona została Sekcja Hydrokinezyterapii.
Opiekunem Koła od czasu jego powstania w 2009 roku jest mgr Bożena Glinkowska. Przewodniczącym w roku akademickim 2015/2016 jest Bartłomiej Włochacz - obecnie student VI roku na I WL.