Basen olimpijski

Basen olimpijski z ruchomym wypłycającym dnem o wymiarach 25 x 51,3 m i głębokości 2,0-2,1 m, posiada 10 torów o szerokości 2,5 m. Basen wyposażony jest w najnowocześniejszy elektroniczny system pomiaru czasu, trybuny na 670 osób, w tym trybunę ruchomą na 200 osób.
Przesuwalny pomost umożliwia podział niecki basenowej na dwa 25 metrowe baseny.  W części basenu olimpijskiego, zaprojektowano ruchome dno wypłycające basen do 0,3 m o wymiarach 10 x 25 m wraz z częścią skośną wynoszącą 4,3 m. Woda w basenie osiąga temperaturę od 26 do 28 stopni Celsjusza.
Powierzchnia lustra wody wynosi 1282 m2.

Basen przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada w pełni mobilny podnośnik.
Regulowane oświetlenie hali pozwala na realizację transmisji zawodów w technologii HD, a specjalna szklana trybuna umożliwi ich sędziowanie i komentowanie.

Pływalnia spełnia wymogi FINA, LEN i PZP do przeprowadzania zawodów pływackich o randze międzynarodowej.

Hala basenowa wyposażona jest także w pływalnię szkoleniowo-rozgrzewkową o wymiarach 10,5 x 25 m, głębokości 1,0-1,35 m; posiadającą 4 tory.
Temperatura wody osiąga 29 stopni Celsjusza. Pływalnia przygotowana jest do zajęć rekreacyjnych oraz nauki pływania. Nad lustrem wody zaprojektowano podnoszoną widownię dla 200 osób, umożliwiającą zwiększenie miejsc na trybunach hali basenowej. Jest to istotne zwłaszcza podczas organizacji zawodów sportowych. 

Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski, widok nr 1
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski, widok nr 2
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski, widok nr 3
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski, widok nr 4

 BILET JEDNORAZOWY NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
DNI
daysDAYSdays
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDING FULL HOUR
Normalny / Normal Ulgowy* / Reduced Normalny / Normal Ulgowy* / Reduced
Pon. – Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 18,00 zł 10,00 zł 0,30 zł 0,15 zł
Pon. – Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 22,00 zł 15,00 zł 0,35 zł 0,25 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 22,00 zł 15,00 zł 0,35 zł 0,25 zł

 

 KARTY ABONAMENTOWE - 10% ZNIŻKI
 SUBSCRIPSION CARDS 10% DISCOUNT
CENA (PO RABACIE)
PRICE (AFTER DISCOUNT)
WARTOŚĆ KARTY
VALUE OF THE CARD
WAŻNOŚĆ WARTOŚCI KARTY
THE VALIDITY OF THE CARD
90 zł 100 zł 6 miesięcy
225 zł 250 zł 6 miesięcy
450 zł 500 zł 12 miesięcy
675 zł 750 zł 12 miesięcy
900zł 1 000 zł 12 miesięcy


OD WARTOŚCI KARTY POBIERANA JEST OPŁATA MINUTOWA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BILETU, DNIA I GODZINY POBYTU.

CARDS ARE CHARGED PER MINUTE DEPENDING ON THE TYPE OF TICKET, DATE AND TIME OF STAY.

 

 KOSZT POBYTU ZA JEDNĄ MINUTĘ DLA POSIADACZY KART ABONAMENTOWYCH
 COST PER MINUTE FOR SUBSCRIPTION CARD HOLDERS
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
NORMALNY
NORMAL
ULGOWY*
REDUCED
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 0,30 zł 0,15 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 0,35 zł 0,25 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 0,35 zł 0,25 zł

 

 DODATKOWE USŁUG
 ADDITIONAL SERVICES
Jednorazowe wypożyczenie ręcznika / One-off towel rental 5 zł
Opłata za szafkę depozytową / Deposit locker fee 4 zł


Kara za zgubienie transpondera / fine for the loss of a transponder – 100
Kara za zgubienie ręcznika / fine for the loss of a towel – 50
Opłata za garaż / garage fee – 5 zł za godzinę/ per hour
 

 WYNAJEM TORU BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 200 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 250 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 250 zł

 

 WYNAJEM CAŁEGO BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 2 000 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 2 500 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 2 500 zł

 

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – za okazaniem ważnej legitymacji.

WYNAJEM CAŁODNIOWY DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO PODLEGA INDYWIDUALNYM NEGOCJACJOM Z DZIAŁEM MARKETINGU I SPRZEDAŻY.

DAILY RENTAL OF THE SPORTS & REHABILITATION CENTER AVAILABLE SPACE SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION WITH THE MARKETING AND SALES DEPARTMENT.

KONTAKT / CONTACT: csr@wum.edu.pl  TEL. 22-116-63-02
 

csr.wum.edu.pl

REGULAMIN PŁYWALNI CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

1. Pływalnia CSR jest obiektem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Pływalnia czynna jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 - 22.00 z wyjątkiem: dni świątecznych, przerw technologicznych oraz dni organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych.

3. Użytkownicy mogą wejść do pływalni nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem.

4. Użytkownicy muszą wyjść z pływalni nie później niż 30 minut po gwizdku ratowników oznajmiającym zakończenie pracy ratowników.

5. Informacja o zmianie godzin otwarcia obiektu podawana jest z wyprzedzeniem w kasie pływalni, na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej.

6. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

7. Za egzekwowanie postanowień Regulaminu pływalni odpowiada ratownik wodny oraz wszyscy pracownicy CSR.

8. Na terenie obiektu zainstalowane są i pracują urządzenia monitoringu. Monitoring odbywa się w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren pływalni.

9. Każda osoba przebywająca na terenie pływalni jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy pływalni i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

10. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu lub karty abonamentowej zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.

11. Osoby korzystające z pływalni i nieprzestrzegające porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.

12. Wstęp na pływalnię dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę abonamentową lub bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.

13. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według cennika.

14. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie losowo wybranego numeru transpondera, który uzyskuje się po wykupieniu usługi.

15. Przed skorzystaniem z szafki zamykanej elektronicznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi przy stanowisku kasowym (szczególnie w zakresie zamykania i otwierania szafki). Czas poświęcony na awaryjne otwierania szafki za pomocą elektronicznego klucza nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez system kasowy.

16. Kupno biletu lub karty abonamentowej równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

1. Wstęp na teren pływalni CSR odbywa się na podstawie biletów jednorazowych lub kart abonamentowych nabywanych w kasie pływalni według obowiązującego cennika.

2. Dzieci do lat czterech na pływalnię wchodzą bezpłatnie.

3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, doktorantom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz ich opiekunom.

4. Opłata za korzystanie z pływalni przy biletach jednorazowych pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.

5. Opłata za każdą przekroczoną minutę w strefie płatnej, zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem przy wyjściu.

6. Opłata za korzystanie z pływalni przy kartach abonamentowych pobierana jest za minutę przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika.

7. Środki znajdujące się na karcie abonamentowej są bezzwrotne.

8. Środki znajdujące się na karcie zostają usunięte bezpowrotnie wraz z dniem upływu terminu jej ważności.

9. Czas pobytu w hali basenowej mierzony jest od momentu przekroczenia bramki wejściowej do ostatecznego rozliczenia się w kasie i zdania transpondera. Strefa przebieralni oraz suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.

10. Od momentu zakupu biletu w kasie klient ma 10 minut na aktywowanie transpondera na bramce wejściowej, po upływie 10 minut aktywuje się on automatycznie, a czas liczony jest od momentu wydania go przez kasjera.

11. Ważność karty abonamentowej liczona jest od daty jej zakupu i zależy od jej wartości. Za wyrobienie duplikatu karty abonamentowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

12. W przypadku odmowy przez Klienta uiszczenia opłaty pracownicy CSR uprawnieni są do wezwania policji.

13. Osoba, która zgubiła otrzymany transponder zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości lOOzł w kasie pływalni. W przypadku zwrotu zaginionego transpondera w dniu następnym z opłaty tej potrącana jest kwota w wysokości 50 zł.

14. Za zgubienie numerka do szatni pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, którą uiszcza się w kasie. W przypadku zwrotu zagubionego numerka w ciągu 7 dni od momentu zgubienia opłata zwracana jest na podstawie paragonu.

15. Podstawą wnoszenia reklamacji jest paragon fiskalny otrzymany w kasie.

16. Klient może dokonać rezerwacji toru do swojej dyspozycji po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zajmowanie torów na wyłączność bez wcześniejszej rezerwacji skutkuje nałożeniem kary w wysokości 300 zł. Uporczywe naruszanie zasad regulaminu Pływalni skutkować może zakazem wejścia do obiektu.

17. Pracownicy pływalni mają prawo nie wpuścić na teren pływalni lub z niej wyprosić osoby, które podczas wcześniejszych pobytów łamały zakazy regulaminów i były z tego tytułu wypraszane.

18. Na pływalni CSR obwiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć rekreacyjno - sportowych, a w szczególności nauki i doskonalenia pływania bez pisemnej zgody Dyrektora CSR. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby, które zawarły umowę z CSR lub inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora CSR. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, bądź może zostać nałożona im kara w wysokości 300 zł za każdy ujawniony incydent.

1. Z pływalni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.

2. W skład Pływalni CSR wchodzi:

• basen olimpijski o długości 50m i szerokości 25m, z 10 torami i głębokością od 2.Om do 2,lm,

• basen rozgrzewkowy o długości 25m i szerokości 10,501, z 4 torami i głębokością od l,0m do l,35m,

• sauna sucha,

• sauna parowa.

3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu.

4. Zabrania się pozostawiania na pływalni dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru osób dorosłych.

5. Do przebywania na terenie pływalni upoważnia transponder otrzymany w kasie i noszony na ręku w formie zegarka.

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren hali basenowej w okryciu wierzchnim, niezmienionym stroju sportowym oraz w obuwiu innym niż basenowym typu klapki.

7. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki ściśle przylegające do ciała (dopuszcza się szorty kąpielowe bez kieszeni do połowy uda) oraz obuwie basenowe typu klapki. Dopuszcza się strój kąpielowy typu pianka przeznaczona do pływania.

8. Dzieciom do lat 3 wymagane jest stosowanie w celach ochronnych pielucho majtek wodoodpornych.

9. Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.

10. Osoby posiadające długie włosy zobowiązane są do ich związania lub użycia czepka?

11. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

12. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

• stosowania się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu zamieszczonych na pływalni

• stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych wydawanych przez ratowników pracowników CSR, a także komunikatów podawanych przez głośniki

• dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia

• bezzwłocznego informowaniu służb ratowniczych i personelu o zaistniałym wypadku oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych

13. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:

• pojedynczy sygnał gwizdkiem - zwróć uwagę na ratownika

• podwójny sygnał gwizdkiem - ostrzeżenie

• seria krótkich gwizdków - niebezpieczeństwo

• sygnał z tuby dźwiękowej (alarm) - bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej

14. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz:

• wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służb ratowniczych oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej

• skakania do wody z miejsc do tego nie przystosowanych

• nurkowania oraz wykonywania innych ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika

• zatykania ciałem urządzeń w niecce basenów

• używania nurkowego sprzętu ABC bez zgody ratowników wodnych

• używania pełnego sprzętu do nurkowania bez zgody Dyrektora CSR

• pływania w poprzek torów pływackich oraz siadania bądź opierania się na linach torowych

• używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami alarmowymi oraz wszczynania fałszywych alarmów

• pływania w okularach innych niż przeznaczonych do pływania

• wnoszenie sprzętu i akcesoriów do pływania w innych niż przeznaczonych do tego workach siatkowych

• wnoszenia opakowań szklanych, papierowych, puszek, i innych przedmiotów nieprzeznaczonych do pływania

• biegania, popychania, wrzucania do wody oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

• żucia gumy i spożywania jakichkolwiek posiłków na hali basenowej oraz zaśmiecania pływalni i niecek basenowych

• wnoszenia sprzętu grającego, muzycznego oraz telefonów

• przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

• wnoszenia i spożywania napojów gorących

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających

• palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych

• wprowadzania zwierząt

• korzystania bądź wnoszenia wózków dziecięcych ,rolek, rowerów, desek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w hali basenowej

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC

• fotografowania, filmowania, nagrywania bez zgody Dyrektora CSR

• prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej (w tym rozprowadzania ulotek), sprzedaży towarów, oferowania usług (w tym np. nauki pływania) bez zgody Dyrektora CSR

• wchodzenia na trybuny w stroju kąpielowym oraz w okryciach wierzchnich

• korzystania w niedozwolony sposób oraz bez poinformowania ratownika ze sprzętu sportowego znajdującego się w hali basenowej

15. Korzystanie z basenów CSR możliwe jest tylko:

• w odpowiednim stroju przeznaczonym do pływania

• po zmianie obuwia w przebieralni na klapki basenowe

• po obowiązkowym umyciu się pod prysznicem

• po przejściu przez brodzik znajdujący się przed wejściem na halę basenową

16. Osoby, które zniszczyły sprzęt oraz urządzenia CSR ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie materialną odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

17. Rzeczy pozostawione przez klientów przechowywane są przez okres 14 dni po czym utylizowane są.

18. W przypadku pobytu na terenie hali basenowej kompletu osób, kasjer lub kierownik ratowników może ze względu bezpieczeństwa ograniczyć wstęp na pływalnię.

19. Zabrania się korzystania z usług pływalni CSR osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.

20. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, zmiana obuwia i stroju na sportowy.

21. Tory lub cała niecka pływalni może być czasowo zarezerwowana na zajęcia zorganizowane bądź indywidualne. Oznakowane są poprzez tabliczkę informacyjną na słupku startowym. Korzystanie w tym czasie przez Inne osoby z zarezerwowanych torów lub całej niecki jest zabronione.

22. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora CSR.

Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług świadczonych przez pływalnię i/lub podmioty z nią współpracujące, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna.

Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

1. Grupy zorganizowane obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin dla grup zorganizowanych.

2. Pływanie rekreacyjne na pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników wodnych poza terminami objętymi rezerwacją oraz na torach nie objętych rezerwacją.

3. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania, na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

4. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu zajęć.

5. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i kieruje korzystaniem przez jej uczestników z pływalni.

6. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w całym obiekcie.

7. Instruktorzy bądź opiekunowie prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i obuwiu basenowym typu klapki.

8. Opiekun grupy zorganizowanej bądź rekreacyjnej ponosi odpowiedzialność za jej uczestników.

9. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem potwierdzając to podpisem na oświadczeniu złożonym w kasie.

10. Za transpondery powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.

11. Wykupienie biletu wstępu na pływalnie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się tam urządzeń.

1. Basen olimpijski 50m przeznaczony jest dla osób umiejących pływać.

2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.

3. W czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny.

4. Zabrania się pływania w poprzek basenu.

5. Tory skrajne przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających.

6. Naukę pływania zaleca się realizować na dwóch skrajnych torach wyłącznie pod nadzorem instruktorów pływania.

7. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu przeznaczonego do nauki pływania.

8. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 15 osób.

9. Basen olimpijski w razie potrzeby może być podzielony ruchomą przegrodą na dwie części.

10. Niecka basenu olimpijskiego może być w razie potrzeby wypłycona (ruchome dno) na całej szerokości 25m i długości lOm.

11. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu, bez zgody i asysty ratownika wodnego.

VI.

1. Basen 25m przeznaczony jest dla celów sportowych, rozgrzewkowych i rekreacyjnych.

2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.

3. W czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny.

4. Basen rozgrzewkowy może być wykorzystywany do nauki pływania. Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu przeznaczonego do nauki pływania.

6. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 8 osób.

7. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu bez zgody i asysty ratownika wodnego.

1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy wodni, a w przypadku zajęć zorganizowanych, zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych, także ich organizator oraz prowadzący. Osoba nadzorująca z ramienia CSR może kontrolować poprawność przebiegu wszystkich zajęć, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z obiektu.

2. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom i zakazom.

3. Osoby nie przestrzegającego regulaminu pływalni CSR oraz dezorganizujące pracę innych mogą zostać wyproszone z obiektu bez możliwości zwrotu niewykorzystanego opłaconego wstępu

4. Wszystkie przedmioty wartościowe należy złożyć w płatnym depozycie, który znajduje się przy kasach basenowych.

5. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w niezamkniętej szafce CSR nie ponosi odpowiedzialności.

6. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun.

7. CSR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły, klubu, wyłącznie do celów promocyjnych.

8. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora CSR.

9. CSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.