Cenniki

 BILET JEDNORAZOWY NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
DNI
daysDAYSdays
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDING FULL HOUR
Normalny / NormalUlgowy* / ReducedNormalny / NormalUlgowy* / Reduced
Pon. – Pt / Mon - Fri6:00 - 17:0024,00 zł15,00 zł0,40 zł0,25 zł
Pon. – Pt / Mon - Fri17:00 - 22:0027,00 zł21,00 zł0,45 zł0,35 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:0027,00 zł21,00 zł0,45 zł0,35 zł

 

 BILET JEDNORAZOWY INSTRUKTOR NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
RODZAJ BILETU
TYPE OF TICKET
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDEING FULL HOUR
InstruktorPon. – Pt / Mon - Fri6:00 - 17:0042,00 zł0,70 zł
InstruktorPon. – Pt / Mon - Fri17:00 - 22:0048,00 zł0,80 zł
InstruktorSb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:0048,00 zł0,80 zł

 

 KARTY ABONAMENTOWE - 10% ZNIŻKI
 SUBSCRIPSION CARDS 10% DISCOUNT
CENA (PO RABACIE)
PRICE (AFTER DISCOUNT)
WARTOŚĆ KARTY
VALUE OF THE CARD
WAŻNOŚĆ WARTOŚCI KARTY
THE VALIDITY OF THE CARD
90 zł100 zł6 miesięcy
225 zł250 zł6 miesięcy
450 zł500 zł12 miesięcy
675 zł750 zł12 miesięcy
900zł1 000 zł12 miesięcy


OD WARTOŚCI KARTY POBIERANA JEST OPŁATA MINUTOWA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BILETU, DNIA I GODZINY POBYTU.

CARDS ARE CHARGED PER MINUTE DEPENDING ON THE TYPE OF TICKET, DATE AND TIME OF STAY.

 

 KOSZT POBYTU ZA JEDNĄ MINUTĘ DLA POSIADACZY KART ABONAMENTOWYCH
 COST PER MINUTE FOR SUBSCRIPTION CARD HOLDERS
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
NORMALNY
NORMAL
ULGOWY*
REDUCED
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:000,40 zł0,25 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:000,45 zł0,35 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:000,45 zł0,35 zł

 

 DODATKOWE USŁUG
 ADDITIONAL SERVICES
Jednorazowe wypożyczenie ręcznika / One-off towel rental5 zł
Opłata za szafkę depozytową / Deposit locker fee4 zł


Kara za zgubienie transpondera / fine for the loss of a transponder – 100
Kara za zgubienie ręcznika / fine for the loss of a towel – 50
Opłata za garaż / garage fee – 5 zł za godzinę/ per hour
 

 WYNAJEM TORU BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:00230 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:00280 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:00280 zł

 

 WYNAJEM TORU ROZGRZEWKOWEGO (25M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE 25 METER POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:00180 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:00230 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:00230 zł

 

 WYNAJEM CAŁEGO BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri6:00 - 17:002 000 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri17:00 - 22:002 500 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St6:00 - 22:002 500 zł

 

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – za okazaniem ważnej legitymacji.

WYNAJEM CAŁODNIOWY DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO PODLEGA INDYWIDUALNYM NEGOCJACJOM Z DZIAŁEM MARKETINGU I SPRZEDAŻY.

DAILY RENTAL OF THE SPORTS & REHABILITATION CENTER AVAILABLE SPACE SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION WITH THE MARKETING AND SALES DEPARTMENT.

KONTAKT / CONTACT: csr@wum.edu.pl  TEL. 22-116-63-02
 

csr.wum.edu.pl

Cena wynajmu Hali sportowej za godzinę:

Jeden sektor - 150 zł
Dwa sektory - 250 zł
Cała hala - 350 zł

Hala może również służyć jako miejsc do organizowania rożnego rodzaju eventów sportowych jak i komercyjnych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

 CENNIK WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ZA GODZINĘ
JEDEN SEKTOR 150 ZŁ/BRUTTO
DWA SEKTORY 250 ZŁ/BRUTTO
CAŁA HALA 350 ZŁ/BRUTTO

CENNIK JEDNORAZOWEGO NAJMU SALI TANECZNEJ
1 H 110,70 ZŁ/BRUTTO
2-4 H 98,40 ZŁ/BRUTTO
POWYŻEJ 4 H 86,10 ZŁ/BRUTTO
CENNIK NAJMU SALI TANECZNEJ - PAKIETY GODZINOWE
10 H 110,70 ZŁ/BRUTTO
20 H 98,40 ZŁ/BRUTTO
30 H 86,10 ZŁ/BRUTTO
POWYŻEJ 40 H 73,80 ZŁ/BRUTTO

CENNIK JEDNORAZOWEGO NAJMU SALI SZTUK WALKI
1 H 110,70 ZŁ/BRUTTO
2-4 H 98,40 ZŁ/BRUTTO
POWYŻEJ 4 H 86,10 ZŁ/BRUTTO
CENNIK NAJMU SALI SZTUK WALKI - PAKIETY GODZINOWE
10 H 110,70 ZŁ/BRUTTO
20 H 98,40 ZŁ/BRUTTO
30 H 86,10 ZŁ/BRUTTO
POWYŻEJ 40 H 73,80 ZŁ/BRUTTO

 

CENNIK NAJMU GABINETU MASAŻU NA GODZINĘ
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDEING FULL HOUR
Pon. - Nd / Mon - Sun6:00 - 22:0030,00 zł0,50 zł

Gabinet masażu może zostać wynajęty jedynie osobom, które uzyskały pisemną zgodę Kierownika Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z kompletem dokumentów poświadczających kompetencje zawodowe w zakresie fizjoterapii i masażu oraz aktualną polisę OC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wynajmu gabinetu masażu prosimy o kontakt: 22 116 63 16. 

CENNIK PARKINGU NAZIEMNEGO CSR WUM

Cennik dla klientów zewnętrznych:

 • wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,
 • Klienci pływalni, wchodzący na bilet jednorazowy jak również na podstawie basenowej karty abonamentowej, zwolnieni są z opłaty za pierwsze 2 godziny korzystania z parkingu, co wymaga po twierdzenia przez pracownika Kasy CSR WUM, oraz wczytania biletu Klienta do sytemu. W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Klient jest zobowiązany dopłacić 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,
 • opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto.

Cennik dla pracowników CSR WUM, pracowników i nauczycieli akademickich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM oraz Zakładu Rehabilitacji WUM, pracowników firm współpracujących z CSR WUM:

 • wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,
 • opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 15,00 zł brutto,
 • wysokość kwartalnej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 60,00 zł brutto,
 • wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 240,00 zł brutto.

Cennik dla pracowników WUM (pozostałe jednostki):

 • wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 3,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,

Za kwartał uznaje się okresy od:

- 01.01 - 31.03,

- 01.04 - 30.06,

- 01.07 - 30.09,

- 01.10 - 31.12.

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.

CENNIK PARKINGU PODZIEMNEGO CSR WUM

Cennik dla klientów zewnętrznych:

 • wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 6,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,
 • wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 250,00 zł brutto,
 • opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto,
 • opłata dodatkowa za wydanie duplikatu identyfikatora wynosi 20,00 zł brutto.

Cennik dla pracowników WUM oraz pracowników firm współpracujących z CSR WUM:

 • wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 4,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,
 • opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 20,00 zł brutto,
 • wysokość kwartalnej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 360,00 zł brutto,
 • wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 1440,00 zł brutto.

Za miesiąc uznaje się okres od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Za kwartał uznaje się okresy od:

- 01.01 - 31.03,

- 01.04 - 30.06,

- 01.07 - 30.09,

- 01.10 - 31.12.

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.

W sprawie cen wynajmu prosimy o kontakt z Sekretariatem CSR.

CENNIK MIESIĘCZNEGO NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
ULOTKI NA KASACH 123,00 ZŁ/BRUTTO

ROLL-UP
NA TERENIE OBIEKTU

615,00 ZŁ/BRUTTO

WYŚWIETLANIE NA
MONITORACH W HOLU GŁÓWNYM
10 SEC RAZ NA 3 MINUTY

615,00 ZŁ/BRUTTO

WYŚWIETLANIE NA
DUŻYM TELEBIMIE NA PŁYWALNI
10 SEC RAZ NA 3 MINUTY

1230,00 ZŁ/BRUTTO