WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

Ogólnopolska Studencka Konferencja naukowa, która na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń Uczelni oraz środowiska fizjoterapeutycznego.

Organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Zakładu Rehabilitacji oraz Zakład Rehabilitacji OF II WL WUM.

Więcej informacji na stronie:

https://wiosna.wum.edu.pl/