SKN FIZJOTERAPII

strona SKN Fizjoterapii

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Założycielem Koła, które powstało w 2003, jest dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, który w latach 2003 - 2013 pełnił także funkcję Opiekuna Koła. Od 2013 roku Opiekunem Koła jest dr n. o zdr. Anna Hadamus, przewodnicząca Koła w latach 2005 - 2007, od czasów studiów związana z Kołem. Funkcję przewodniczącego w roku akademickim 2016/2017 pełniła Joanna Wójcik z III roku studiów I-go stopnia, a w kolejnym roku akademickim będzie to Katarzyna Wiśniewska. W działalności Koła uczestniczą również: przewodnicząca Koła w latach 2008-2012 mgr Anna Mosiołek oraz nauczyciele akademiccy: dr Dariusz Boguszewski, dr Izabela Korabiewska, dr Sebastian Wójtowicz, mgr Ewa Niemczyk oraz mgr Anna Ostaszewska.

W tym roku akademickim tematem przewodnim spotkań są Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii. Kontynuowana i ciągle rozwijana jest działalność sekcji tematycznych (kinezyterapii, terapii manualna z masażem, fizykoterapii, pedagogiki oraz nauk o kulturze fizycznej), zajmujących się pracą naukowo-badawczą.

Ukoronowaniem pracy członków koła jest doroczne Sympozjum Wiosna z Fizjoterapią, odbywające się na wiosnę w Warszawie. Jego tematem przewodnim do tej pory była szeroko pojęta rehabilitacja w geriatrii. Od pewnego czasu tematem są Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, a tematem głównym XI Wiosny z Fizjoterapią była "Fizjoterapia w pediatrii".

Jako koło zrzeszające wielu aktywnych naukowo studentów, uczestniczymy również w wielu konferencjach i kongresach naukowych. Jesteśmy także współorganizatorami odbywających się dwa razy w roku Interdyscyplinarnych Kongresów Naukowych.

Studenckie Towarzystwo Naukowe sporządziło ranking Kół Naukowych, w którym, w roku akademickim 2015/2016 SKN Fizjoterapii zajmujemy 12 miejsce wśród 199 zarejestrowanych Kół.

Zapraszamy Państawa do współpracy z Kołem i do uczestnictwa w Wiośnie z Fizjoterapią, a studentów i członków Koła do przygotowywania spotkań oraz czynnego udziału w pracy naukowej SKN!