Przedmioty nauczania

STUDIA I-GO STOPNIA (dzienne, wieczorowe i zaoczne)

I rok

 • kinezjologia (wykłady i ćwiczenia)
  dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. med. Jerzy Smirnow
 • pedagogika ogólna (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska
 • fizjoterapia ogólna (wykłady i seminaria)
  prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski, dr hab. n. med. Witold Rongies
 • kinezyterapia (wykłady, ćwiczenia i praktyka zawodowa)
  dr n. o zdr. Anna Słupik, dr n. biol. Zbigniew Wroński, dr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska,
  dr Karen Shahnazaryan, mgr Anna Mosiołek
 • fizykoterapia (wykłady, ćwiczenia i praktyka zawodowa)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk, mgr Agnieszka Borysiuk, mgr Anna Mosiołek,
  mgr Joanna Kupryjaniuk, mgr Błażej Gadziński
 • masaż
  dr n. med. Izabela Korabiewska, dr n. o. k. f. Dariusz Boguszewski, mgr Katarzyna Roguska
 • kształtowanie umiejętności ruchowych 
  mgr Andrzej Ochal, dr n. o k. f. Jakub Adamczyk, dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski, mgr Anna Obszyńska-Litwiniec, mgr Dorota Saganowska
 • metodyka nauczania ruchu (wykłady i ćwiczenia)
  mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich, dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski
 • trening interpersonalny
  dr n. med. Monika Lewandowska

II rok

 • kinezyterapia (seminaria i ćwiczenia)
  dr n. o zdr. Anna Słupik, dr n. biol. Zbigniew Wroński, dr Maria Kłoda, mgr Janina Grzegorzewska,
  dr Karen Shahnazaryan, mgr Anna Mosiołek
 • fizykoterapia (seminaria i ćwiczenia)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk, mgr Agnieszka Borysiuk
 • metodyka nauczania ruchu (ćwiczenia)
  mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich, 
   dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski
 • masaż
  dr n. med. Izabela Korabiewska, dr n. o. k. f. Dariusz Boguszewski, mgr Katarzyna
  Roguska

III rok

 • terapia manualna (wykłady, seminaria i ćwiczenia)
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna Roguska, dr n. med. Sebastian Wójtowicz
 • socjologia (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska
 • trening interpersonalny
  dr n. med. Monika Lewandowska

STUDIA II-GO STOPNIA (dzienne, wieczorowe i zaoczne)

I rok

 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia (wykłady, seminaria i ćwiczenia)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk
 • aktywność ruchowa i adaptacyjna, sport niepełnosprawnych (wykłady i seminaria)
  dr o k. f. Jakub Adamczyk, dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
 • pedagogika specjalna (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska

II rok

 • metody specjalne w kinezyterapii
  dr n. o zdr. Anna Słupik, dr n. biol. Zbigniew Wroński, mgr Anna Mosiołek
 • metody specjalne w terapii manualnej
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna Wasiak, dr n. med. Sebastian Wójtowicz
 • dydaktyka fizjoterapii (wykłady i seminaria)
  dr n. med. Monika Lewandowska
 • socjologia
  mgr Anna Ostaszewska