Przedmioty nauczania

STUDIA I-GO STOPNIA (dzienne, wieczorowe i zaoczne)

I rok

 • kinezjologia (wykłady i ćwiczenia)
  dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Hadamus, mgr Dorota Saganowska
 • pedagogika ogólna (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska
 • fizjoterapia ogólna (wykłady i seminaria)
  prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski, dr hab. n. med. Witold Rongies
 • kinezyterapia (wykłady, ćwiczenia i praktyka zawodowa)
  dr n. o zdr. Anna Hadamus, dr n. biol. Zbigniew Wroński, dr Maria Kłoda, dr Karen Shahnazaryan, mgr Anna Mosiołek,
  mgr Aneta Bugalska, mgr Marta Grabowicz, mgr Karolina Wiaderna
 • fizykoterapia (wykłady, ćwiczenia i praktyka zawodowa)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk, mgr Agnieszka Borysiuk, 
  mgr Aneta Bugalska, mgr Marta Grabowicz, mgr Karolina Wiaderna
 • masaż
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna Roguska
 • kształtowanie umiejętności ruchowych 
  mgr Andrzej Ochal, dr hab. n. o k. f. Jakub Adamczyk, dr hab. n. o zdr. Dariusz Boguszewski, mgr Anna Obszyńska-Litwiniec
 • metodyka nauczania ruchu (wykłady i ćwiczenia)
  mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich, dr hab. n. o zdr. Dariusz Boguszewski
 • trening interpersonalny
  dr n. med. Monika Lewandowska

II rok

 • kinezyterapia (seminaria i ćwiczenia)
  dr n. o zdr. Anna Hadamus, dr n. biol. Zbigniew Wroński, dr Maria Kłoda, dr Karen Shahnazaryan, mgr Anna Mosiołek, 
  mgr Aneta Bugalska, mgr Marta Grabowicz, mgr Karolina Wiaderna
 • fizykoterapia (seminaria i ćwiczenia)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk, mgr Agnieszka Borysiuk
 • metodyka nauczania ruchu (ćwiczenia)
  mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich, 
   dr hab. n. o zdr. Dariusz Boguszewski
 • masaż
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna
  Roguska

III rok

 • terapia manualna (wykłady, seminaria i ćwiczenia)
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna Roguska, dr n. med. Sebastian Wójtowicz
 • socjologia (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska
 • trening interpersonalny
  dr n. med. Monika Lewandowska

STUDIA II-GO STOPNIA (dzienne, wieczorowe i zaoczne)

I rok

 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia (wykłady, seminaria i ćwiczenia)
  mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Niemczyk, mgr Agnieszka Borysiuk
 • aktywność ruchowa i adaptacyjna, sport niepełnosprawnych (wykłady i seminaria)
  dr hab. o k. f. Jakub Adamczyk, dr hab. n. o zdr. Dariusz Boguszewski, mgr Andrzej Ochal
 • pedagogika specjalna (wykłady i seminaria)
  mgr Anna Ostaszewska

II rok

 • metody specjalne w kinezyterapii
  dr n. o zdr. Anna Hadamus, dr n. biol. Zbigniew Wroński, mgr Anna Mosiołek, mgr Marta Grabowicz
 • metody specjalne w terapii manualnej
  dr n. med. Izabela Korabiewska, mgr Katarzyna Roguska, dr n. med. Sebastian Wójtowicz
 • dydaktyka fizjoterapii (wykłady i seminaria)
  dr n. med. Monika Lewandowska
 • socjologia
  mgr Anna Ostaszewska