KONSORCJUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY—Lider


European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o.


Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Instytut “Pomnik—Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie


Politechnika Warszawska


SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

              WWW.WUM.EDU.PL