Fakultety

Zakład Rehabilitacji prowadzi następujące przedmioty fakultatywne dla poszczególnych lat studiów:

 

Studia I stopnia (licenjat)

Rok II

semestr zimowy:

  • Anatomia palpacyjna - dr hab. Dariusz Białoszewski, dr Anna Słupik sylabus
  • Badanie czynnościowe pacjenta dla potrzeb kinezyterapii - dr Anna Słupik, mgr Anna Mosiołek sylabus
  • Aging, Wellness & Spa - dr Izabela Korabiewska, dr Monika Lewandowska sylabus

semestr letni:

  • Aging, Wellness & Spa - dr Izabela Korabiewska, dr Monika Lewandowska sylabus

 

Rok III

 

semestr zimowy i letni:

 

  • Aging, Wellness & Spa - dr Izabela Korabiewska, dr Monika Lewandowska sylabus

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Rok I i II

semestr zimowy

  • Diagnostyka obiektywna dla potrzeb fizjoterapii - dr Anna Słupik sylabus
  • Ocena funkcjonalna wzorców motorycznych - dr Anna Słupik, mgr Anna Mosiołek sylabus
  • Logopedia dla potrzeb fizjoterapii - mgr Anna Obszyńska-Litwiniec

semestr letni

  • Zastosowanie sEMG w praktyce fizjoterapeuty - dr Anna Słupik sylabus
  • Trening funkcjonalny [fakultet dostępny dla studentów, którzy zaliczyli fakultet "Ocena funkcjonalna wzorców ruchowych"] - dr Anna Słupik, mgr Anna Mosiołek sylabus

 

Zapisy na fakultety dostępne są przez portal SSL.