Wirtualna Klinika Równowagi - VB-Clinic

                   Logo WUM

Od 1.02.2017 w Zakładzie Rehabilitacji realizowany jest projekt „Wirtualna Klinika Równowagi - VB-Clinic” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. 

TABLICA miejsce real. NCBR 152