Usługa wykonania okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych CSR WUM wraz z dokonaniem wpisów o wykonanych kontrolach do książek obiektu budowlanego.