UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO

17 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego naszej Uczelni. Symboliczną wstęgę przecięli wraz z prof. Markiem Krawczykiem: Przewodnicząca Komitetu Honorowego Pani Ewa Kłobukowska, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki, Mistrzyni olimpijska Pani Otylia Jędrzejczak, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pan Jerzy Chrzanowski, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Pan dr hab. Dariusz Białoszewski.

W uroczystości uczestniczyli również: Minister Piotr Nowacki - Doradca Prezydenta RP, Ryszard Szuster - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy,  prof. dr hab. Michał Kleiber - były Prezes Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Związku Olimpijskiego, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Szymański - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer - była Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, prof. dr hab. Jan Łaszczyk- Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dr hab. Jerzy Nowacki - Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. dr hab. Bogdan Pruszyński, prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, dr inż. Olaf Gajl- Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Aleksandra Plucińska - Dyrektor Departamentu  Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Tomasz Półgrabski- Prezes Zarządu Spółki PL. 2012+, byli sportowcy i trenerzy:  Pan Jacek Gmoch, Pan Józef Grudzień, Pani Teresa Sukniewicz-Kleiber, Pani Stanisława Szydłowska, Pani Grażyna Rabsztyn - Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej, Bartłomiej Korpak - Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego, Tomasz Krasucki - Członek Rady ds. Organizacji Akademickiego Związku Sportowego.

Spotkanie prowadził Rzecznik Prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Pan Henryk Urbaś.
Podczas swojego wystąpienia Rektor - prof. Marek Krawczyk przypomniał ideę powstania Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego. W krótkiej prezentacji Rektor przedstawił przebieg prac inwestycyjnych, wspomniał o najważniejszych wydarzeniach w czasie budowy kompleksu podkreślając udział i zaangażowanie osób i instytucji, bez których wsparcia ten wspaniały obiekt nie mógłby powstać. Rektor odczytał także Przesłanie, które powstało na pamiątkę uroczystości otwarcia Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.
"Sporcie, tyś jest honorem! Twoje tytuły wcale nie są warte,gdy nie są zdobyte drogą uczciwą i w duchu pełnej bezinteresowności”.
Pierre de Coubertin „Oda do sportu” 1911 r.

Idea „ojca nowożytnych igrzysk” stała się podwaliną ruchu olimpijskiego, którego głównym motywem jest czystości rywalizacji w duchu fair play. Etyka  w sporcie powinna być obecna na co dzień, wpisana jest przecież w samą jego ideę. Sport jest wszak jednym z największych ruchów społecznych współczesnej doby, a wielcy sportowcy są idolami i wzorami do naśladowania.
Zarówno Konfucjusz, jak i starohinduska joga widzieli w ćwiczeniach gimnastycznych i oddechowych środek do osiągnięcia lepszej wydolności organizmu, a Hipokrates zalecał gimnastykę obok codziennej higieny i prawidłowej diety.
Aby uzyskać dobre wyniki, sportowiec musi żyć w symbiozie z trenerem i fizjoterapeutą. Ten pierwszy kieruje treningiem, ale i zajmuje się logistyką. Fizjoterapeuta dba o formę fizyczną sportowców.
Oddawane dziś do użytku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne łączy 3 funkcje: pozwoli uprawiać różnego rodzaju dziedziny sportu, będzie miejscem, gdzie sportowcy znajdą pomoc u rehabilitantów, masażystów – fizjoterapeutów różnych specjalności oraz miejscem, które pozwoli na rozwój nauki i medycyny sportowej.

Niech myśl „Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych. Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego”przyświeca działaniom użytkowników tego wspaniałego obiektu."
Podczas uroczystości JM Rektor prof. Marek Krawczyk został uhonorowany przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz wyróżnieniem nr 1 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Za zasługi dla ochrony Zdrowia”.
Uroczystości towarzyszyło także wręczenie okolicznościowych medali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które z rąk JM Rektora otrzymali: Pani Ewa Kłobukowska, Pani Otylia Jędrzejczak, Pan Ryszard Szuster, Pan Andrzej Kraśnicki, Pan Józef Grudzień, Pan Mieczysław Nowicki, Pani Teresa Sukniewicz-Kleiber, Pani Grażyna Rabsztyn, Pani Stanisława Szydłowska, Pan Bartłomiej Korpak, Pan Tadeusz Glinkowski, Pan Tomasz Krasucki.
Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka przyznał pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Odznaki „Za Zasługi dla Sportu”. Wyróżnieni zostali: Rektor - Marek Krawczyk, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji - Wojciech Starczyński, Kierownik Biura Inwestycji – Ryszard Myszka.

Na zakończenie ceremonii otwarcia obiektu na nowo otwartej pływalni olimpijskiej odbyły się pierwsze zawody pływackie, w których wzięli udział studenci naszej Uczelni. Wśród kobiet zwyciężyły: I miejsce pani Agata Leszczyńska, II miejsce pani Katarzyna Petryszyn, III miejsce pani Agata Lewandowska, a wśród mężczyzn: I miejsce pan Michał Choiński, II miejsce pan Maciej Pasieczny, III miejsce Pan Konrad Szajerka. Najlepszym sportowcom medale wręczyli: Rektor Marek Krawczyk, Przewodnicząca Komitetu Honorowego - Pani Ewa Kłobukowska oraz Pani Otylia Jędrzejczak.

Ostatnim punktem w programie uroczystości było zwiedzanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, po którym oprowadzał Gości Rektor Marek Krawczyk w towarzystwie Władz Uczelni.
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to zaawansowany technologicznie, wielofunkcyjny obiekt wyposażony w część sportową, rehabilitacyjną, rekreacyjną, dydaktyczno-naukową oraz niezbędne zaplecze techniczne, sanitarne i socjalne. Ten nowoczesny kompleks o całkowitej powierzchni ponad 20 000 m.kw. składa się z 5 budynków, w których znajdują się: hala basenowa z  dwiema pływalniami, w tym jedna o parametrach olimpijskich, wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona do gier zespołowych, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, zespół sal specjalistycznych do gier zespołowych, fitness, sztuk walki, a także dwie ścianki wspinaczkowe.
 

Agata Solecka
Rzecznik prasowy WUM

Zdjęcie przedstawiające przemówienia gości na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające basen oraz oraz gości na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające Panią Otylię Jędrzejczak na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające basen olimpijski Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające wręczenie medalu JM Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zdjęcie przedstawiające przemówienia gości na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające wręczenie medalu JM Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zdjęcie przedstawiające przemówienie JM Rektora na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające wręczenie okolicznościowych medali na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające przecięcie wstęgi na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające pierwsze zawody pływackie studentów Uczelni na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające pierwsze zawody pływackie studentów Uczelni na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające okolicznościowe medale wręczane na otwarciu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
Zdjęcie przedstawiające zwycięzców pierwszych zawodów pływackich
Zdjęcie przedstawiające zwycięzców pierwszych zawodów pływackich
Zdjęcie przedstawiające salę do zajęć sportowych
Zdjęcie przedstawiające salę do zajęć sportowych
Zdjęcie przedstawiające zwiedzanie przez gości nowootwartego Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM