Projekt SPRAWNY WUM

Od 1.12.2016 roku prowadzimy projekty "SPRAWNY WUM". W ramach projektu zapraszamy pracowników i studentów WUM na badania oceniające równowagę oraz jakość i wydolność chodu. Podczas badania wykonujemy szereg nieinwazyjnych testów oceniających równowagę ciała i chód na najnowocześniejszych urządzeniach wykorzystywanych do profesjonalnej diagnostyki czynnościowej. Wykrycie zaburzeń równowagi ciała lub asymetrii chodu, może pomóc w rozpoczęciu odpowiedniej profilaktyki, która zapobiegnie wystąpieniu ich niekorzystnych następstw, np. upadków.