HALA SPORTOWA - MOŻLIWOŚĆ NAJMU

Informujemy o możliwości wynajmu hali sportowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:
1 sektor - 150 zł
2 sektory - 250 zł
3 sektory - 350 zł

W przypadku szczegółowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem CSR:
tel. 22 116 63 02 (08:00 - 16:00)
e-mail: csr@wum.edu.pl