Basen - Cennik

 BILET JEDNORAZOWY NA GODZINĘ
 SINGLE TICKET PER HOUR
DNI
daysDAYSdays
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDING FULL HOUR
Normalny / Normal Ulgowy* / Reduced Normalny / Normal Ulgowy* / Reduced
Pon. – Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 21,00 zł 12,00 zł 0,35 zł 0,20 zł
Pon. – Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 24,00 zł 18,00 zł 0,40 zł 0,30 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 24,00 zł 18,00 zł 0,40 zł 0,30 zł

 

 

 KARTY ABONAMENTOWE - 10% ZNIŻKI
 SUBSCRIPSION CARDS 10% DISCOUNT
CENA (PO RABACIE)
PRICE (AFTER DISCOUNT)
WARTOŚĆ KARTY
VALUE OF THE CARD
WAŻNOŚĆ WARTOŚCI KARTY
THE VALIDITY OF THE CARD
90 zł 100 zł 6 miesięcy
225 zł 250 zł 6 miesięcy
450 zł 500 zł 12 miesięcy
675 zł 750 zł 12 miesięcy
900zł 1 000 zł 12 miesięcy


OD WARTOŚCI KARTY POBIERANA JEST OPŁATA MINUTOWA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BILETU, DNIA I GODZINY POBYTU.

CARDS ARE CHARGED PER MINUTE DEPENDING ON THE TYPE OF TICKET, DATE AND TIME OF STAY.

 

 KOSZT POBYTU ZA JEDNĄ MINUTĘ DLA POSIADACZY KART ABONAMENTOWYCH
 COST PER MINUTE FOR SUBSCRIPTION CARD HOLDERS
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
NORMALNY
NORMAL
ULGOWY*
REDUCED
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 0,35 zł 0,20 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 0,40 zł 0,30 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 0,40 zł 0,30 zł

 

 DODATKOWE USŁUG
 ADDITIONAL SERVICES
Jednorazowe wypożyczenie ręcznika / One-off towel rental 5 zł
Opłata za szafkę depozytową / Deposit locker fee 4 zł


Kara za zgubienie transpondera / fine for the loss of a transponder – 100
Kara za zgubienie ręcznika / fine for the loss of a towel – 50
Opłata za garaż / garage fee – 5 zł za godzinę/ per hour
 

 WYNAJEM TORU BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF ONE LANE OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 200 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 250 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 250 zł

 

 WYNAJEM CAŁEGO BASENU OLIMPIJSKIEGO (50M) NA GODZINĘ
 RENT OF THE OLYMPIC POOL FOR AN HOUR
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA
PRICE
Pon. - Pt / Mon - Fri 6:00 - 17:00 2 000 zł
Pon. - Pt / Mon - Fri 17:00 - 22:00 2 500 zł
Sb, Nd, Św / Sat, Sun, St 6:00 - 22:00 2 500 zł

 

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – za okazaniem ważnej legitymacji.

WYNAJEM CAŁODNIOWY DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO PODLEGA INDYWIDUALNYM NEGOCJACJOM Z DZIAŁEM MARKETINGU I SPRZEDAŻY.

DAILY RENTAL OF THE SPORTS & REHABILITATION CENTER AVAILABLE SPACE SUBJECT TO INDIVIDUAL NEGOTIATION WITH THE MARKETING AND SALES DEPARTMENT.

KONTAKT / CONTACT: csr@wum.edu.pl  TEL. 22-116-63-02
 

csr.wum.edu.pl