Platforma AMTI

Platforma dynamometryczna do analizy równowagi i chodu firmy AMTI. W pracowni wykorzystywana jest do badania równowagi i sił reakcji podłoża. Platforma pozwala na pomiar sił i momentów w statyce i dynamice. W doskonały sposób platforma uzupełnia analizę ruchu w systemie VICON.