Elektromiografia

Elektromiografia powierzchniowa (sEMG) pozwala na ocenę potencjałów bioelektrycznych mięśni, generowanych w spoczynku lub w ruchu. Sygnały te zbierane są za pomocą elektrod powierzchniowych bez ingerencji w tkanki ciała. Posiadamy różnorodne systemy elektromiograficzne:

- DELSYS Trigno Lab - 16-kanałowy, bezprzewodowy system do elektromiografii i akcelerometrii 3D,
 - DELSYS Bagnoli - stacjonarny, 8-kanałowy system do badań elektromiograficznych w ruchu i w spoczynku,

 
- NeuroTrack - proste, dwukanałowe aparaty do oceny napięcia spoczynkowego, ćwiczeń z biofeedbackiem i elektrostymulacją.