Elektromiografia

Elektromiografia powierzchniowa (sEMG) pozwala na ocenę potencjałów bioelektrycznych mięśni, generowanych w spoczynku lub w ruchu. Sygnały te zbierane są za pomocą elektrod powierzchniowych bez ingerencji w tkanki ciała. Posiadamy różnorodne systemy elektromiograficzne:
 

DELSYS Trigno Lab - 16-kanałowy, bezprzewodowy system do elektromiografii i akcelerometrii 3D

 

DELSYS Bagnoli - stacjonarny, 8-kanałowy system do badań elektromiograficznych w ruchu i w spoczynku 

NeuroTrack - proste, dwukanałowe aparaty do oceny napięcia spoczynkowego, ćwiczeń z biofeedbackiem i elektrostymulacją.