Wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych (Przedłużenie terminu)