Ocena funkcjonalna

HUMAC 360

Humac360 to urządzenie do testowania i treningu z biofeedbackiem. Umożliwia śledzenie zakresu ruchu na ekranie i pozwala na zastosowanie testów i ćwiczeń polegających na (wielokrotnym) odtwarzaniu ruchu z zadaną prędkością i w podanym zakresie. Pozwala również na wykonanie testów sensomotorycznych i propriocepcji podczas ćwiczeń wolnych, treningu siłowego czy ćwiczeń funkcjonalnych z wykorzystaniem m.in. pasów TRX i urządzenia CYBEX Bravo.

Cykloergometr

stacjonarny rower treningowy, umożliwia ocenę wydolności fizycznej człowieka (VO2 max). W laboratorium wykorzystywany zarówno do pomiarów wydolności człowieka, jak i do przygotowania badanych (wstępnej rozgrzewki) przed planowanym właściwym obciążeniem testowym. Jest to szczególnie istotne przy badaniu sportowców z wykorzystaniem dużych obciążeń.

Platforma wibracyjna

Platforma służąca do wykonywania ćwiczeń wibracji całego ciała - Whole Body Vibration (WBV). Urządzenie generuje drgania wibracyjne, które są przekazywane na organizm osoby wykonującej ćwiczenia ruchowe. Trening wibracyjny pozwala na intensyfikację ćwiczeń fizycznych, poprzez silniejszą stymulację układu nerwowo-mięśniowego. Wyniki badań nad ćwiczeniami wibracji całego ciała wskazują na wysoką skuteczność tej formy terapii . Korzystne efekty manifestowały się zwiększeniem elastyczności mięśni, siły mięśniowej oraz mocy, poprawą równowagi oraz wybranych parametrów chodu.