Bieżnia h/p Cosmos

System składający się z bieżni mechanicznej wyposażonej w matrycę z czujnikami nacisku, kamery video oraz oprogramowania do zbierania i analizy danych. Urządzenie służy do obiektywnej oceny sił nacisku na podłoże w czasie chodu i biegu po powierzchni płaskiej lub pochyłej. Raport z przeprowadzonego badania pozwala określić ewentualne zaburzenia symetrii obciążania kończyn dolnych, wychyleń środka ciężkości ciała oraz rozkładu sił na poszczególne części stopy.