Badania równowagi

BIODEX 
Platforma BIODEX służy do oceny oraz treningu równowagi i propriocepcji. Urządzenie pozwala na wiarygodną ocenę stabilności postawy zarówno na podłożu stabilnym jak i ruchomym. Funkcja biofeedback oraz gotowe programy treningowe zapewniają warunki do przeprowadzenia optymalnego treningu  równowagi dla pacjentów z różnym poziomem sprawności ruchowej. 

Humac Balance
Humac Balance to przenośna platforma do ćwiczeń i testów równoważnych na podłożu stabilnym. Pozwala na wykorzystanie tradycyjnie stosowanych testów równowagi (obunóż, jednonóż, oczy zamknięte lub otwarte; testy zakresu stabilności), jak również testów i ćwiczeń z biofeedbackiem w formie wykresów lub gier.

 

 

MatScan
​Przenośna platforma służąca do badania równowagi w klasycznych testach ​(obunóż, jednonóż, oczy zamknięte lub otwarte; testy zakresu stabilności), a także do badania obciążeń stóp. Badanie obciążeń stóp jest możliwie zarówno w statyce, ale także w dynamice (np. w chodzie) ze względu na niewielką grubość urządzenia ​pomiarowego.​